Oznam

Oznam

Naša spoločnosť s ohľadom na súčasnú situáciu v súvislosti so šírením choroby COVID-19 a v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3795/2020 prijíma s účinnosťou od 6.5.2020 tieto hygienické opatrenia:

  • vstup  a pobyt  v prevádzke  (vo vonkajších  aj  vnútorných  priestoroch) umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami  (napríklad  rúško, šál, šatka, atď.)
  • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice
  • zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m
  • počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky, táto podmienka sa nevzťahuje na deti

Zákaznícke centrum, požičovňa náradia: 053/4172 777, e-mail: baumarket@stova.sk

Robíme maximum pre to, aby sme aj v súčasných podmienkach zabezpečili dostatok tovaru a aby práce na Vašich projektoch mohli pokračovať.

Roman Stolárik
riaditeľ