Oznam

Oznam

V zmysle Vyhlášky č. 45/2020 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí je predajňa STOVA a všetky jej maloobchodné prevádzky zatvorené.

Výdajné miesto tovarov zakúpených na diaľku
Veľkoobchodný predaj (prevádzkovateľom živnosti)

1.-3.1.2021 zatvorené
4.-5.1.2021 7:00 – 15:30
6.1.2021 zatvorené
7.-8.1.2021 7:00 – 15:30
9.-10.1.2021 zatvorené

ONLINE predaj a dovoz tovaru
tel. 053/4172 777, e-mail: baumarket@stova.sk

Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), r), w), x) a y) zákona sa všetkým osobám vydávajúcim tovar zakúpený na diaľku nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

a) zabezpečiť, aby osoby čakajúce na vydanie tovaru boli rozmiestnené v rade pri dodržaní vzdialenosti aspoň 2 metre medzi osobami; to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti

b) vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami, rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou
Zriaďujeme 2 výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, a to pred hlavným vchodom a na mieste určenom pre výdaj stavebného materiálu.

Veľkoobchodný predaj je umožnený len:
živnostníkom, ktorí sa preukážu živnostenským listom a dokladom totožnosti
konateľom a prokuristom obchodných spoločností, ktorí sa preukážu výpisom z obchodného registra a dokladom totožnosti
osobám konajúcim na základe plnomocenstva (objednávkou alebo splnomocnením vystaveným podnikateľským subjektom) a dokladom totožnosti.

Roman Stolárik

riaditeľ