Ako na hladkú, no extrémne pevnú maltu?

Ako na hladkú, no extrémne pevnú maltu?
11. februára 2018 Lenka Zummerova

Základom každej stavby je výroba malty a betónu. Vyrobiť na stavenisku potrebnú zmes zo základných surovín nie je ľahké. To hlavne vtedy, keď chcete zaručiť správne vlastnosti a kvalitu. Prinášame rady, ktoré vám zaistia skalopevný a dlhotrvácny materiál.

Malta sa už dávno nechutná

Časy, kedy dedkovia na nás robili pri výrobe malty poriadny dojem, sú dávno preč. Skúšanie konzistencie namiešaného materiálu pomocou „kúzelného“ prsta, kedy pri koštovaní nenápadne olízali druhý prst, je dávno za nami. Moderné stavanie si dnes vyžaduje omnoho viac, než len dojem. Kritériom je predovšetkým kvalita, úspora času, množstvo použitého materiálu a, samozrejme, cena.

Základom vždy bol a aj je pomer

Vyrobiť sa dá vápenná malta, vápenno-cementová malta, sadrová či vápenno-sadrová malta. Výhodným riešením pri výrobe mált je použitie mletých priemyselne vyrobených zmesí, ktoré už obsahujú cement, vápno a potrebné prísady v požadovanom pomere.

Rôzny pomer a rôzna kvalita vstupných surovín zásadne ovplyvňujú nielen to, či bude zaschnutá zmes “držať”, ale zaujímať by vás mali predovšetkým jej technické vlastnosti a životnosť.

Zloženie malty je určené pomerom miešania zložiek malty (plnivo, spojivo, voda), ktoré sú určené receptúrami. Zapamätajte si, že len pri dodržaní jasne stanovených pokynov môžete pridaním kameniva (piesku) a vody dosiahnuť kvalitnú maltu!

Na stavenisku sa čerstvá malta mieša v miešačkách s núteným obehom alebo v samospádových miešačkách. Čas miešania nemá byť menší ako 2 minúty od zmiešania všetkých zložiek. Množstvo zložiek závisí od požadovanej pevnosti a použitia malty. Uvádza sa v objemových alebo hmotnostných dieloch na 1 diel spojiva, prípadne množstvom spojiva v kilogramoch (alebo litroch) na 1 m³. To už ale trochu predbiehame. Najskôr treba mať čo vyrábať…

Prelomové suché zmesi

V reakcii na stálu akosť sa od polovice minulého storočia začali v USA a západnej Európe objavovať tzv. “suché maltové zmesi”, ktoré výrazne prispeli nielen k skráteniu doby výstavby, ale aj k úsporám v materiálovej oblasti a v oblasti ľudských zdrojov.

Výhodou týchto zmesí je predovšetkým fakt, že sú vyrábané priemyselne v špecializovaných výrobniach, kde sa dbá na to, aby všetky vstupné komponenty boli v správnom pomere a akosti. Laboratórne testovaná zmes má stálu kvalitu spracovanej zmesi (nemenná receptúra, presné dávkovanie zložiek), cement je využitý len v takom rozsahu, aký je potrebný na dosiahnutie danej kvality materiálu, pričom základom je úspora nákladov na dopravu, jednoduchosť a rýchlosť spracovania.

Čo betón a cement?

Aj kvalitu betónu ovplyvňuje správne dávkovanie, ktoré by malo byť hmotnostné, v žiadnom prípade nie objemové. Dávkovanie na lopaty je neprípustné, pretože lopata cementu je podstatne ľahšia ako lopata kameniva. Kompromisom je navážiť pre prvú miešačku cement a piesok do vedierok a ďalej dodržiavať dávky vedierok na jednu miešačku. V domácich podmienkach by sa pri výrobe betónu určite mala použiť aspoň plastifikačná prísada, ktorá umožňuje jeho dobrú spracovateľnosť pri nižšej dávke vody. Vodu pri výrobe treba dávkovať primerane, nadbytočná voda znižuje pevnosť betónu a jeho životnosť. Nezabudnite, že v kamenive je od 5 % do 15 % vlhkosti.

Druh a trieda cementu sa vyberá s ohľadom na požadované vlastnosti betónu. Minimálne množstvo cementu pre prostý betón je 200 kg a pre oceľobetón 240 kg na 1 m³ hotového betónu. So zvyšovaním množstva cementu sa síce zvyšuje jeho pevnosť, no aj tá má svoju hranicu.

Vyrobiť či kúpiť?

Pri výstavbe náročnejších konštrukcií je vhodné hotový čerstvý betón kúpiť v osvedčených spoločnostiach. Zaručíte si tak výrobu z certifikovaných surovín a neustálu kontrolu kvality. Pri objednávaní betónu však treba uviesť všetky potrebné údaje z projektovej dokumentácie, teda vplyv prostredia na výstuž a betón, požadovanú triedu pevnosti betónu, maximálny obsah chloridov či maximálnu hornú hranicu frakcie kameniva.

Môžete si myslieť, že najlepším spôsobom, ako zmes získať, je si ju kúpiť. Avšak, ak si pri klasických prácach namiešate maltu na murovanie sami, budete mať zo seba dvojnásobnú radosť, že ste urobili niečo navyše. Ak doma máte potrebné suroviny na namiešanie, môže vás výroba zmesi vyjsť omnoho lacnejšie, než tá kúpená. Samozrejme, len v tom prípade, keď sa nebavíme o žiadnej špeciálnej či len trocha náročnejšej stavbe. V týchto dňoch ešte vonku úraduje zima, no to je presne čas, kedy by ste si mali vaše letné betónovanie dobre premyslieť.

Zdroj: urobsisam.zoznam.sk, akostavat.com, stavebnictvi3000.cz, stavebni-vzdelani.cz
Foto: shutterstock.com, urobsisam.zoznam.sk