SPOLOČNOSŤ ASAS, A.S.

Sme hrdým členom nákupnej aliancie ASAS, a.s. Jednou z hlavných náplní činnosti aliancie je nákup stavebného materiálu a jeho predaj prostredníctvom svojich partnerských spoločností.

Prostredníctvom aliancie ASAS, a. s. napredujeme v dynamickom rozvoji našej spoločnosti. ASAS, a. s. v súčasnosti zabezpečuje služby pre 17 obchodných partnerov a celkove 23 predajných miest, v rámci všetkých regiónov Slovenska.

Aliancia svojim partnerom poskytuje dodávateľský servis na špičkovej úrovni pri dodržaní konkurencieschopných cien dodávaného materiálu.

Aliancia ASAS, a. s. spolupracuje so všetkými významnými výrobcami a dodávateľmi stavebných materiálov pre Slovensko. V portfóliu má vyše 70 dodávateľov. Okrem obchodnej činnosti sa sústreďuje aj na aktivity:

  • Vytváranie a vyhľadávanie predajných príležitostí.
  • Poradenstvo v oblasti legislatívy, podpory podnikania pre svojich členov.
  • Vyjednávanie obchodných podmienok v oblasti prevádzkového materiálu.
  • Realizovanie marketingových aktivít, ktoré úzko súvisia s podporou predaja materiálov v rámci členov, dodávateľských partnerov, ako aj s propagáciu samotnej aliancie.

Cieľom nášho členstva v aliancii ASAS, a. s. je zefektívnenie procesov pri nákupe stavebných materiálov tak, aby boli naplnené všetky požiadavky obchodného, informačného a logistického charakteru.

Sme radi, že môžeme byť vďaka tejto spolupráci byť špičkou v oblasti predaja stavebných materiálov a DIY segmente.

Bližšie informácie o aliancii ASAS, a.s. na tomto odkaze