Keď sa v novom dome rozhodnete šetriť planétu, štát vám prispeje 8 000 €. Čo všetko treba splniť?

Keď sa v novom dome rozhodnete šetriť planétu, štát vám prispeje 8 000 €. Čo všetko treba splniť?
18. júla 2019 Patrik Boďo

Radi by ste sa konečne pustili do výstavby domu? Tak sa na chvíľu zastavte a pouvažujte nad výhodnou možnosťou. Po novom totiž môžete získať štedrý štátny príspevok. Ide o novostavby, ktoré spĺňajú podmienky domov s takmer nulovou spotrebou energie. Zámer? Ochrana životného prostredia! Novela nadobudla účinnosť od 1. mája tohto roku.

Podmienky za dobrú cenu

,,Verím, že príspevok vo výške 8-tisíc eur dostatočne motivuje občanov, ktorí práve budujú rodinné domy, alebo to majú v pláne, aby použili materiály a stavebné postupy, ktorých výsledkom bude rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie. Ušetria tak na energiách a prispejú k ochrane životného prostredia, čo je naším cieľom v rámci Európskej únie,“ uviedol Minister dopravy a výstavby Arpád Érsek.

Zákon je súčasťou balíka opatrení na zvyšovanie energetickej efektívnosti budov, ku ktorej sme sa zaviazali v rámci klimatických cieľov Európskej únie. Tie požadujú, aby boli „zelené“ všetky nové stavby od začiatku roku 2021. Vráťme sa ale späť k dotácii.

Šancu získať viac ako 8 000 eur bude mať každý rok zhruba dvesto domácností, ktoré splnia určité podmienky. Novostavba nachádzajúca sa na území SR musí byť určená na bývanie, pričom celková plocha domu nesmie prekročiť hranicu 200 m². Žiadateľ musí byť okrem toho vlastníkom rodinného domu, občanom Európskej únie a musí mať trvalý pobyt na Slovensku. A to najdôležitejšie, stavebné konštrukcie rodinného domu musia spĺňať požiadavky na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou spotrebou energie.

Ako postupovať?

Parametre domu s takmer nulovou spotrebou energie dosiahnete tak, že pri výstavbe použijete vhodné materiály. Takéto domy by nemali spotrebovať viac než 20,4 kWh/m². Bez fotovoltického panelu, slnečného kolektora, tepelného čerpadla, kotla, biomasy, veternej turbíny či rekuperačného vetrania sa nezaobídete. Aby ste okrem toho dotáciu získali, musíte nadobudnúť certifikát v energetickej triede A0. Pamätať pri tomto treba, že využitie obnoviteľných zdrojov energie musí navrhnúť projektant pre každý dom a lokalitu individuálne.

Aby toho nebolo málo, môžete získať aj dotáciu z projektu Zelená domácnostiam II, ktorý podporuje využitie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. V rámci neho sa môžu podporiť fotovoltické panely, slnečné kolektory, tepelné čerpadlá, kotly na biomasu či veterné turbíny. Všetky ďalšie informácie vrátane toho, dokedy a kde poslať žiadosti, nájdete na webovej stránke tarepluj.sk alebo na stránke ministerstva dopravy a výstavby.

Sumou 8-tisíc to končiť nemusí!

A pozor! Osemtisícový príspevok si môžete ešte navýšiť o ďalších 800 € za vypracovanie potrebnej dokumentácie. Do toho spadá projektová dokumentácia zateplenia rodinného domu, projektové energetické hodnotenie rodinného domu, energetický certifikát.

Výstavbou moderných, ekologických rodinných domov, tak dnes viete nielenže hospodárne žiť a čo-to ušetriť, ale môžete získať slušný balík peňazí. „Myslím si, že 8-tisíc eur je zaujímavá suma a môže motivovať k rozhodnutiu najmä tých stavebníkov, ktorí sa s myšlienkou o rodinnom dome v tejto energetickej triede pohrávajú, no ostávajú nerozhodní,“ hovorí Peter Robla z platformy Budovy pre budúcnosť.

Zdroj: slovensko.hnonline.sk, dennikstavby.sk, zelenedotacie.sk
Foto: istockphoto.com, Vyhláška 364/2012 Z.z., príloha č. 3