Viete, čo všetko ovplyvňuje životnosť strechy? Poďme sa na to pozrieť

Viete, čo všetko ovplyvňuje životnosť strechy? Poďme sa na to pozrieť
1. októbra 2020 Andrea Macekova

Strechy našich domov sú dennodenne vystavené rôznym poveternostným podmienkam. Keď sa rozhodujeme akú krytinu zvoliť, častokrát pozeráme na estetiku. Materiál, jeho parametre a cena sú veľakrát až na druhom mieste. A tu musíme povedať, že nie každá plechová krytina je rovnako kvalitná, a nie je škridla ako škridla. Správny výber krytiny zabezpečí dlhú životnosť, funkčnosť, ba aj bezúdržbovosť striech. Okrem starostlivého výberu samotnej krytiny je veľmi dôležité zabezpečiť profesionálnu montáž, aby strecha netrpela poruchami.

Čo zaradiť medzi hlavné kritéria pri výbere krytiny?

Klimatické podmienky sú veľmi dôležité pri výbere krytiny, keďže tu máme teplotné výkyvy a rýchlo sa meniace poveternostné podmienky.

Sklon strechy – tu musíme prihliadať hlavne na to, aby nám do nej nezatekalo, čo by samozrejme znížilo životnosť strechy.

Keramické a betónové strešné škridle patria k najťažším krytinám. Majú síce životnosť, ktorá sa odhaduje asi na 80-100 rokov, avšak aj vysokú hmotnosť a teda nie sú vhodné pre akýkoľvek typ stavieb, resp. rekonštrukcií.

Dlhovekosť. Čo sa týka dlhovekosti najlepšie sú na tom skladané strechy z keramických a betónových škridiel. Najhoršie dopadli cementovláknitá krytina a živičné šindle vyrábané z asfaltových pásov. A v neposlednom rade bezúdržbovosť, ktorá je aj jedna z mnohých požiadaviek zákazníkov. Dnes sa už kovové strešné komponenty povrchovo upravujú pokovovaním, nástrekom špeciálnych farieb, či nanesením plastu.

Čo škodí našim strechám? Jednoznačne sneh

Aj keď ho mnohí máme radi, radšej sme ak je na svahu, než na našej streche. Nevieme ovplyvniť koľko snehu v zime napadne. Pri väčšom množstve snehu by sme mu „mali pomôcť“, pretože ak ostane zaseknutý na streche, môže krytinu rozťahovať a tým ju poškodzovať.

Ďalším nebezpečenstvom, ktoré spôsobuje sneh je zosuv zo striech, kde tiež môže dochádzať k poškodeniu majetku a to ohnutiu a zlomeniu odkvapov a žľabov. Takže inštaláciou snehových zábran môžeme dopomôcť k dlhšej životnosti striech.

Vlhkosť sa podpisuje tiež

Voda je pre strechy nebezpečná v každej forme – kvapalnej, či tuhej. Strechy by sme preto mali zabezpečiť odvodňovacím systémom v podobe odkvapov a žľabov. Ak by sme nezabezpečili odvedenie vody zo strechy, mohli by sa na krytine vytvárať rôzne plesne a machy.

Ani vtáci v tom nie sú nevinne

Mnohí z nás nevedia, že vtáčí trus obsahuje dosť agresívne kyseliny, ktoré vôbec neprospievajú strešným krytinám. Keďže odstrel vtákov na Slovensku je neetický a protiprávny, lepším riešením je montáž ochranných prvkov proti vtáctvu.

Údržba striech

Pre zabezpečenie dlhšej životnosti strechy by sme mali samozrejme dbať aj na jej čistotu a to pravidelne. Aj keď údržba striech sa zdá, ako jednoduchý úkon, mali by sme to ponechať na odborníkov, ktorí používajú vysokozdvižnú techniku a nepoužívajú rebrík, kedy by aj jeho použitím mohlo dôjsť k poškodeniu krytiny. Na strešnú krytinu by sme stúpať nemali. Údržba striech je vykonávaná hlavne teplou vodou, pod miernym tlakom, čo zaistí odstránenie nánosov špiny. Na konci celého čistiaceho procesu je vhodné použiť antimikrobiálny postrek.

Strešné doplnky tiež ovplyvňujú funkčnosť a životnosť strechy

Pri pokladaní strešnej krytiny by sme mali myslieť aj na prevetranie strešného plášťa, aby náš krov časom nenapadla hniloba. Pre zabezpečenie prúdenia vzduchu pri hrebeni a nároží je dôležité umiestniť odvetrávaciu škridlu, prípadne iné strešné doplnky podľa typu krytiny. Pri valbových strechách je dôležité použitie polovičných škridiel. Pre prípad štítových stien je namieste umiestnenie tzv. krajovky.

Ak už robíme novú strechu, môžeme hľadieť dopredu a dať si zabudovať aj doplnky ako sú solárne hadice, adaptéry, či anténne prechodky. Nebudeme musieť realizovať dodatočné úpravy a s tým spojené aj náklady.

Verím, že sme boli trochu nápomocní pri téme, ako si predĺžiť životnosť striech. Ďalšie podrobnejšie informácie Vám radi zodpovedajú naši kolegovia v predajni STOVA.