Dôležitosť zateplenia spodnej časti stavby

Dôležitosť zateplenia spodnej časti stavby
8. marca 2023 Wordbajan Wordpress

 

Správne izolovanie spodnej stavby môže predchádzať mnohým problémom, ktoré by inak mohli viesť k vlhkosti a iným mechanickým a statickým problémom v budúcnosti.

Nové aj staršie budovy často trpia nadmernými tepelnými stratami, ktoré môžu byť účinne riešené zateplením vonkajších stien a konštrukcií budovy. Nedávne prísnejšie požiadavky na tepelné vlastnosti stavieb však ukazujú, že je tiež dôležité venovať zvýšenú pozornosť tepelným stratám v spodnej časti budovy, vrátane sokla, základovej dosky, základových pásov a suterénu. Tepelné mosty v tejto oblasti by nemali byť ignorované, pretože úpravou izolácie v týchto častiach môžeme dosiahnuť značné úspory energie. Okrem statických vplyvov sú podzemné časti budovy často vystavené vlhkosti, korózií a zmenám podložia.

Ochrana podzemných častí stavieb je nevyhnutná a táto úloha spočíva v izolácii spodnej stavby. Pre túto úlohu sú ideálnym riešením soklové a perimetrické dosky z expandovaného polystyrénu.

Soklové a perimetrické dosky sú vyrábané pomocou priemyselného lisovania, čo zaručuje uzavretú povrchovú štruktúru. Tento proces zabezpečuje výhody ako zníženú nasiakavosť, vysokú tlakovú pevnosť a nemenné tepelnoizolačné vlastnosti. Ďalšími výhodami sú jednoduchá montáž a ekonomická výhodnosť.

4 dôvody prečo zatepliť spodnú časť stavby

Zateplenie spodnej časti stavby je dôležité z niekoľkých dôvodov:

  • úspora energie – zateplenie spodnej časti stavby môže výrazne znížiť množstvo tepla, ktoré uniká z domu. Tým sa zlepší energetická účinnosť domu a znižujú sa náklady na vykurovanie
  • ochrana pred vlhkosťou – spodná časť stavby je najviac vystavená vlhkosti a dažďu. Ak nie je zateplená, môže dôjsť k zvýšeniu vlhkosti v stene a podlahe. To môže spôsobiť rôzne problémy, ako sú napríklad plesne, hniloba a iné zdravotné riziká
  • ochrana pred hmyzom a hlodavcami – zateplenie spodnej časti stavby môže pomôcť zabrániť prístupu hmyzu a hlodavcom do domu. Tým sa znižuje riziko poškodenia stavby a zvyšuje sa hygienická úroveň
  • zlepšenie komfortu – zateplenie spodnej časti stavby môže zlepšiť komfort v dome tým, že zabráni studenému prúdeniu vzduchu pod podlahou. To pomôže udržať teplotu v dome na stabilnejšej úrovni a zvýšiť celkový pocit pohodlia.

Všetky tieto dôvody zateplenia spodnej časti stavby sú dôležité pri stavbe alebo renovácii domu.

 

 

Izolácia stavby pod úroveň terénu

Zateplením perimetrických častí stavby pomocou dosiek z expandovaného polystyrénu dosiahnete vysokú tepelnú účinnosť, a zvýšite návratnosť finančných investícií a znížite celkové prevádzkové náklady. Tepelnoizolačné dosky POLYFORM EPS 200 PERIMETER sú ideálnou voľbou pre zateplenie základových pásov, základovej dosky a nevykurovaných suterénov, ktoré sú v priamom kontakte s vlhkosťou. Tieto dosky sú vhodné aj pre nízkoenergetické a pasívne budovy, kde chránia hydroizoláciu pred poškodením.

 

Izolácia soklovej časti stavby

Správne zateplenie soklovej časti stavby je nevyhnutné pre zabezpečenie tepelnej účinnosti a prevenciu vzniku problémov s plesňami a tepelnými mostmi. Tepelná izolácia sokla by mala mať hrúbku rovnakú alebo mierne nižšiu ako tepelná izolácia stien budovy (ETICS), aby sa dosiahol optimálny efekt. Pre tepelnú izoláciu soklovej časti sa odporúča použitie nízko nasiakavej izolácie POLYFORM EPS 150 SD. Efektívnejším riešením je zateplenie sokla min. do hĺbky 80 až 100 cm pod úroveň nezamŕzajúcej hĺbky terénu pomocou izolácie POLYFORM EPS 200 SD s vysokou tlakovou odolnosťou. Toto vám zabezpečí efektívnu tepelnú ochranu a minimalizuje riziko vlhkosti.

 

Technologický postup

Pre lepenie izolačných dosiek je vhodné používať lepidlá, tmely alebo peny odporúčané výrobcom, ktoré slúžia ako dočasné upevnenie, keďže dosky sú po zásype pritlačené k stene tlakom zeminy. Dosky musia byť uložené na pevnej podložke, aby mali oporu počas zásypu a zhutňovania zeminy. Izolačné dosky môžete rezať ručnými nástrojmi ako sú nože, pílky alebo odporovým drôtom.

 

Stavba domu vyžaduje veľa znalostí a môže byť aj veľmi náročná na nervy. Nie každý má čas a chuť riešiť všetky vznikajúce problémy. Preto je dôležité mať okolo seba správnych ľudí, ktorí vám môžu pomôcť a poradiť. V našich STOVA stavebninách takýto tím ľudí nájdete.