Neoddeliteľná súčasť domov – komín

Neoddeliteľná súčasť domov – komín
18. septembra 2023 Wordbajan Wordpress

Komín je neoddeliteľnou súčasťou väčšiny budov a majú kľúčovú úlohu pri odvode spalín z rôznych spotrebičov, ako sú kachle, pece, kotly alebo krby. Ich kvalitné navrhovanie, konštrukcia a údržba sú nevyhnutné pre bezpečný a efektívny odvod spalín.

Komínové systémy LEIER, ktoré nájdete v našom akciovom letáku ponúkajú spoľahlivé, vysoko kvalitné a jednoducho ovládateľné riešenia s dlhodobou zárukou správneho fungovania. Tieto systémy sú vhodné pre rôzne druhy palív, vrátane pevných, kvapalných a plynných, a sú kompatibilné so všetkými druhmi spotrebičov.

 

Komíny od LEIER

Komínové systémy od Leier využívajú špičkovú technológiu, ktorá znižuje energetickú náročnosť vykurovania. Tieto systémy dokážu efektívne využiť väčšiu časť energie obsiahnutej v palive, čo vedie k nižším teplotám a menšiemu množstvu spalín prúdiacich do komína. V dôsledku toho sa vytvára para zo spalín, ktorá môže kondenzovať a v niektorých prípadoch sa stáva agresívnou kyselinou. Keramické vložky používané v komínoch preukazujú dlhodobú odolnosť voči týmto agresívnym látkam. To zabezpečuje, že izolované komínové systémy poskytujú dlhotrvajúce riešenie pre odvod spalín. Okrem toho umožňujú pripojenie rôznych vykurovacích zariadení a poskytujú potrebný prívod vzduchu pre spaľovanie cez komínovú hlavicu z exteriéru. Týmto spôsobom je vykurovanie nielen efektívne, ale aj bezpečné a úsporné.

 

 

Výber komínového systému

Komíny môžu byť vyrobené z rôznych materiálov, vrátane keramiky, betónu, nerezovej ocele a ďalších. Pri rozhodovaní o komínovom systéme je dôležité mať informácie o nasledujúcich faktoroch:

  • charakteristika budovy
  • druh paliva, ktorý bude použitý, a počet spotrebičov, ktoré budú pripojené k komínu

Na základe týchto údajov je nevyhnutné stanoviť:

  • typ komínového systému
  • počet komínových vývodov
  • potrebu vetracej šachty

 

 

Typ komínového systému

Typ komína je vždy stanovený v závislosti od spotrebiča, ktorý bude pripojený. Škála komínových systémov od Leier umožňuje pripojenie rôznych druhov spotrebičov na rôzne druhy paliva a tu sú typy komínových systémov:

  • Leier LSK – trojvrstvový komínový systém určený pre spotrebiče, ktoré používajú tuhé, kvapalné a plynné palivo
  • Leier LK – dvojvrstvový komínový systém vhodný pre spotrebiče, ktoré pracujú s tuhými, kvapalnými a plynnými palivami
  • Leier LT – turbo komínový systém navrhnutý na pripojenie plynových spotrebičov s uzavretou spaľovacou komorou, ako sú turbo kotle

Týmto spôsobom je zabezpečená flexibilita a možnosť výberu komínového systému v závislosti od konkrétnych potrieb a spotrebičov, ktoré budú pripojené ku komínu. V prípade, že si neviete rady, aký komín kúpiť, služby odborného poradenstva sú tu pre vás.

 

Počet prieduchov

Pri návrhu stavby je dôležité identifikovať typy a počet spotrebičov určených na vykurovanie a prípravu teplej pitnej vody. Je nevyhnutné, aby do jedného komínového vývodu neboli pripojené spotrebiče, ktoré používajú rôzne druhy palív. V takýchto prípadoch sa odporúča použiť dvojprieduchový komín, ktorý umožňuje pripojenie spotrebičov na rôzne palivá prostredníctvom dvoch odlišných typov komínových vývodov. Týmto spôsobom je možné spotrebiče umiestniť v blízkosti komína a zabezpečiť ich správne pripojenie.

 

Vetracia šachta

Využitie ventilátora nachádzajúceho sa v tvarovke komínového plášťa je rôznorodé. Môže slúžiť na odvetranie miestností, pripojenie digestora, uloženie rôznych vedení a iných účelov.

 

 

Princípy dimenzovania komínov

Komín a spotrebič, ktorý je k nemu pripojený, tvoria jednotný systém, kde je kľúčové dosiahnuť optimálnu efektívnosť tohto celku. To sa dosahuje dôkladným dimenzovaním každého jednotlivého komponentu. Pri návrhu komínov je nevyhnutné určiť správny priemer komínového vývodu, aby sa dosiahol dostatočný ťah komína, ktorý je potrebný na odvod spalín zo spotrebiča. Komín musí byť navrhnutý tak, aby zabezpečoval efektívny odvod spalín za všetkých prevádzkových podmienok. Dimenzovanie komínov musí byť realizované v súlade s príslušnými normami a predpismi.

 

Ukončenie komínového telesa

Dokončenie komína zahŕňa použitie krycej dosky a niektorých z dostupných ukončovacích prvkov, ako sú napríklad keramické límce alebo liatinové klobúky. Krycia doska sa nachádza na vrchole komína, ktorá chráni vnútorný priestor pred vonkajším prostredím a zabezpečuje estetický vzhľad. Zároveň na vrchole komína môže byť nainštalovaný klobúk alebo límec, ktorý slúži na ochranu pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi a zabraňuje vnikaniu nečistôt do komína. Tieto komínové prvky nájdete aj v našich stavebninách.

Správna stavba a ukončenie komína je nevyhnutná pre zabezpečenie bezpečnej prevádzky a dlhodobej spoľahlivosti. Zároveň je dôležité dodržiavať miestne stavebné predpisy a normy týkajúce sa komínových systémov.

 

ZDROJE: freepik.com