Ako na vnútornú izoláciu stien

Ako na vnútornú izoláciu stien
12. januára 2023 Wordbajan Wordpress

 

Vo všeobecnosti platí, že najlepšie je izolovať stenu zvonku. Vytvára sa tak fyzická bariéra proti chladnému počasiu. 

Vonkajšia izolácia však zakrýva fasádu a skrýva architektonické detaily. Preto je vnútorná izolácia stien vhodná najmä tam, kde je potrebné zachovať vonkajší vzhľad budovy a to najmä pri historických budovách, aby sa zachovali všetky historické detaily fasády.

 

Výhody vnútornej izolácie sadrokartónom

Inštalácia vnútornej izolácie sadrokartónom je vo všeobecnosti lacnejšia ako izolácia vonkajšej steny. Sadrokartón je produkt, ktorý môžete inštalovať v podstate na akúkoľvek stenu. Buď na tehlovú, blokovú, betónovú, kamennú stenu alebo drevený rám, strop, či krokvy. Je jedným z najpoužívanejšíchnajpopulárnejších materiálov. Okrem vyššie spomenutej cenovej výhody voči vonkajšej izolácií, je vnútorná sadrokartónová izolácia aj časovo oveľa menej náročná a je tiež cestou k zníženiu energetickej náročnosti domu.

 

 

Nevýhody vnútornej izolácie sadrokartónom

Inštalácia tepelnej izolácie vo vnútri budovy má aj svoje nevýhody. Ak sa jedná o menšiu budovu, inštaláciou vnútornej izolácie sa zmenší objem obytných miestností a zníži sa úžitková plocha priestoru, čo môže byť veľmi viditeľné a v niektorých prípadoch aj nekomfortné. Po inštalácií vnútornej omietky je nutná aj nová omietka a niekedy aj nové stropy a podlahy.

 

Zvýšená pozornosť

Pri zatepľovaní budovy z vnútornej strany, treba venovať zvýšenú pozornosť správnej izolácii špaliet a okenných parapetov. Styk okna s konštrukciou môže vytvárať tepelné mosty, preto na týchto miestach treba byť obzvlášť opatrný, aby boli úplne nepriepustné po celej dĺžke a výške. Tepelné mosty môžu vzniknúť aj na spojoch steny s podlahovou doskou a musia byť vopred riešené. V prípade zanedbania tejto situácie, vzniká okrem tepelných strát aj problém s vlhkosťou a plesňami, ktoré môžu neskôr preniknúť až do konštrukcie. Pri zatepľovaní stien z vnútornej strany je nutné dávať pozor aj na to, aby existujúce steny boli suché. Ak sú steny vlhké, nájdite najskôr zdroj vlhkosti a odstráňte ho. Vlhké steny sa nesmú zakrývať, pretože pod izoláciou by dochádzalo k chátraniu konštrukcie a zároveň aj k vlhnutiu izolácie. Jednou z možností ako vyriešiť problém s vysokou vlhkosťou v miestnostiach je inštalácia špeciálneho zatepľovacieho systému s parozábranou, ktorý zabráni kondenzácii v tepelnej izolácii.

 

 

Druhy izolácií

Ako sme už vyššie spomenuli, na vnútornú izoláciu je najlepším riešením sadrokartón. Ak sa na obloženie vnútorných stien použije práve sadrokartón, tak namiesto pevnej izolácie sa odporúča použiť izoláciu z minerálnej vlny. Aj v tomto prípade dajte pozor na správnu inštaláciu špeciálnej membrány na reguláciu vodnej pary, ktorá musí byť správne utesnená. Nakoniec sa môžu osadiť sadrokartónové dosky.

Na stavebnom trhu sú už dostupné aj sendvičové sadrokartónové panely Kingspan Kooltherm K17. Jedná sa o tepelnoizolačné dosky vyrobené z rezolovej peny so súčiniteľom tepelnej vodivosti λ = 0,020 W/(m . K). Kde na jednej strane je aplikovaná povrchová úprava na báze sklenej tkaniny a na druhej strane uzatvorená parotesná hliníková fólia, na ktorú je celoplošne nalepená sadrokartónová doska s hrúbkou 12,5 mm. Parametre tepelnej vodivosti umožňujú minimalizáciu hrúbky stavebnej konštrukcie, vďaka čomu ostane väčšina obytnej plochy a obytného priestoru zachovaná aj po zateplení. Dosky sú určené na rekonštrukcie vnútorných stien a stropov.

Okrem už spomínaného a najviac obľúbeného sadrokartónu, na izoláciu z vnútornej strany budovy môžu byť použité extrudované alebo expandované polystyrénové dosky. Tie sa používajú najmä vtedy, ak sa vnútorné steny budú omietať. Dosky sa na konštrukciu lepia vhodnými lepidlami, potom sa na ne nanesie špeciálna malta, po ktorej nasleduje armovacia sieťka, vyrovnávacia vrstva a nakoniec finálna omietka.

Ďalším materiálom, ktorý je možné použiť na zateplenie vnútornej steny budovy sú aj drevovláknité dosky. Tie sa lepia na vnútornú stranu konštrukcie, na ktoré sa následne upevní parozábrana a potom sadrokartónové dosky.

Je treba mať na pamäti, že rôzne typy izolácie určujú rôznu hrúbku ochrannej vrstvy, avšak izolačná vrstva musí byť aspoň 10 cm, v súlade so smernicami o energetickej hospodárnosti budov.

 

 

Ak máte záujem o tepelnú izoláciu z vnútornej strany budovy, môžete nás navštíviť v predajniach STOVA, kde sa dozviete o produktoch, ktoré sú na takýto typ izolácie najvhodnejšie.

 

ZDROJE: www.asb.sk
www.insulationgo.co.uk