Betónovať v chlade sa nevypláca. So správnou technikou mýtus!

Betónovať v chlade sa nevypláca. So správnou technikou mýtus!
12. októbra 2017 Lenka Zummerova

shutterstock_578251105

Betón. Materiál, ktorý je v stavebníctve používaný denne a dá sa odvážne tvrdiť, že na každej stavbe. Rozsah jeho využitia je takmer neobmedzený. Použiť sa dá pri jednoduchých, ale aj zložitejších stavbách. Je známy svojou odolnosťou, tvarovateľnosťou i rýchlosťou spracovania. Výhody môžu ovplyvniť jedine chlad a výkyvy počasia.

Komplikácie teplomilného betónu

Kto by to náhodou ešte nevedel, tak betón je zložený z cementu, drobného alebo hrubého kameniva, vody, prísad a prímesí. Stavba, pri ktorej sa používa betón, sa preto plánuje na také podmienky, aby betón schol primerane rýchlo. Teplo hydratáciu len a len urýchľuje, nízke teploty zase spomaľujú.

Rozbime si ale potencionálne problémy na drobné. Pri teplotách nižších ako 5 °C sa výrazne spomaľuje hydratácia cementu a pri teplotách pod 0 °C sa prakticky zastavuje. Tým sa výrazne spomaľuje vývoj pevnosti betónu. Pri prechode vody do tuhého skupenstva sa jej objem zväčšuje o 9 %. Pri jej zmrznutí v pórovej štruktúre betónu dôjde k nevratnému zhoršeniu jeho mechanických vlastností, prípadne úplnému znehodnoteniu. Pri tvrdnutí betónu sa zas uvoľňuje hydratačné teplo a ak je povrch konštrukcie ochladzovaný zimným vzduchom, dochádza k vzniku trhlín. Nič z toho sa ale nemusí stať, keď…

Bez prímes sa nezaobídete!

S ohľadom na existenciu viacerých rizík sú, samozrejme, betonárske práce v zimnom období vhodné odložiť. Ak už ale nemáte na výber, je potrebné dôsledne dodržať rad opatrení a použiť špeciálne prímesi. Poďme ale pekne po poriadku. Najskôr si treba všetko naplánovať a pripraviť.

shutterstock_586345526

Požadovanú teplotu betónu môžete dosiahnuť napríklad ohrevom vstupných surovín. Používajte len teplú vodu a kamenivo! Je vhodné použiť tzv. plastifikátor betónu, ktorý znižuje obsah vody (až o 15 %), má využitie pre zvyšovanie počiatočnej i konečnej pevnosti, hutnosti a hydroizolačných vlastností betónu. Aj pri tekutej konzistencii uchováva súdržnosť bez segregácie kameniva a odlučovania vody, pričom predlžuje spracovateľnosť.

Netreba zabúdať ani na soľ kyseliny mravčej. Tá urýchli hydratáciu betónu tak, že nedôjde k zamrznutiu vody v štruktúre. Malo by sa ale zabrániť úniku tepla, preto by mal byť betón zabezpečený a obložený polystyrénom po dobu troch až piatich dní.

Aj zásady práce sú dôležité

Pred samotným betónovaním sa musíte uistiť, že základová pôda nie je primrznutá. Z debniacich plôch treba, pochopiteľne, odstrániť ľad aj sneh. Pozor! Nehodí sa to robiť pomocou vody, ale len pomocou tepla. Až potom zohriaty betón uložte do pripraveného debnenia. Teplota betónu nesmie za žiadnych okolností klesnúť pod 5 °C.

shutterstock_572609125

Bezodkladne po uložení betónu je potrebné zamerať sa na ochranu jeho povrchu, a to zakrytím, najlepšie tepelnoizolačnými rohožami. Povrch betónu tak počas tvrdnutia ochránite nielen proti zime, dažďu, snehu či vetru, ale aj proti strate vlhkosti. Podstatné je teda udržať betónový prvok či stavbu niekoľko dní v teple. Nemožno však všeobecne odporučiť nemrznúce prísady, ktoré síce zabraňujú mrznutiu vody v betóne, no neurýchľujú tvrdnutie, čim strácate možnosť pokračovať stavať aj v chladných teplotách.

Ráno múdrejšia večera

Sami vidíte, že betónovanie v zime nie je nemožné. Rozvoj stavebníctva v dnešnej dobe a tiež technológie, ktoré sú navzájom prepojené, neustále napredujú. Takže to, čo bolo včera úplne nemožné, je dnes realizovateľné, i keď stále to má svoje „ale“. Aj u nás v Stova Baumarket sa každoročne v jarnom období stretávame s veľkým množstvom chybného betónu, kde je príčinou porušenie pravidiel vykonávania betonáže za nízkych teplôt.


Keď teda môžete betónovanie odložiť na obdobie s prívetivejšími teplotami, neplašte sa. Stále je lepšie chvíľu počkať, ako prerábať (keď sa vôbec dá) nekvalite vybetónovanú stavbu. No a keď ste predsa tvrdohlaví a chcete silou mocou betónovať aj v chlade, snáď vám naše rady v tomto článku poslúžia na úžitok.

zdroj: Stavba a prevádzka domu, Všetko o bývaní 02/2016, Urob si sám; mct.cz, chytre-bydleni.cz
foto: shutterstock.com