Drenážne fólie DELTA

Drenážne fólie DELTA
24. apríla 2024 Wordbajan Wordpress

Účinná a efektívna ochrana spodnej stavby

Pri podpivničených stavbách ako aj pri stavbách bez suterénu, ponúkajú fólie radu DELTA®-TERRAXX a DELTA®-MS DRAIN najvyššiu mieru ochrany proti presakujúcej vode pri málo priepustných podložiach. Nopy smerujúce k zásypu fungujú ako celoplošná drenážna vrstva; tieto drenážne fólie presahujú požiadavky drenážnej kapacity podľa normy DIN 4095. Natavená geotextília zabraňuje zaneseniu nopovej štruktúry kalom – a to dlhodobo. Fólie DELTA®-TERRAXX, DELTA®-TERRAXX LIGHT a DELTA®-MS DRAIN ponúkajú vysokú drenážnu kapacitu aj pri vysokom zaťažení a je ich možné aplikovať v jednom páse okolo väčšiny suterénnych stien.

Prečo použiť plošnú drenáž?

 • Veľká väčšina podložia pri zakladaní stavieb na Slovensku je tvorená z nepriepustných ílovitých hornín. Tento fakt kladie značný dôraz na efektívny a dlhodobo funkčný systém odvodnenia stavby.
 • Obyčajná nopová fólia plní len úlohu ochrany muriva, ale v žiadnom prípade nedokáže vodu drenážovať. Preto je v takomto prípade nutné zasypať celý výkop štrkopieskom, ktorý pôsobí ako drenáž.
 • Oproti tomu, plošné drenážne fólie DELTA®-TERRAXX, DELTA®-TERRAXX LIGHT a DELTA®-MS DRAIN dokážu vďaka natavenej filtračne textílii účinne odvádzať prívalovú a presakujúcu vodu bez výmeny obsypového materiálu, takže vykopanú zeminu je možné opäť použiť na zasypanie stavebnej jamy. To značne znižuje náklady na odvodnenie stavby!

Plošná drenáž – ochrana spodnej stavby s pridanou hodnotou

 • Pri odvodnení klasickým spôsobom hrozí zanesenie štrkového obsypu bahnom a tým znefunkčnenie celého systému. Pri drenážnych fóliách DELTA®-TERRAXX, DELTA®-TERRAXX LIGHT a DELTA®-MS DRAIN natavená filtračná textília zabraňuje zaneseniu nopov, tým ostáva celý systém trvalo funkčný.
 • V prípade modernej drenáže je potrebný štrkový obsyp len ca. 15 cm okolo drenážneho potrubia, ktorý sa následne zabalí filtračnou textíliou DELTA®-GEOTEX FS 100. Voda je následne rýchlo odvedená od stavby.
 • DELTA®-TERRAXX, DELTA®-TERRAXX LIGHT a DELTA®-MS DRAIN je ideálna ochrana:
  – Tlakovo zaťažitelnej hydroizolácie
  – Perimetrickej tepelnej izolácie
  – Základových pásov nepodpivničených stavieb

Nopová fólia versus plošná drenáž

Pri použití klasickej nopovej fólie je potrebné na zabezpečenie odvodu vody vymeniť vykopanú zeminu za štrkový obsyp a to od drenážneho potrubia až po úroveň terénu. Oproti tomu pri použití plošnej drenáže (nopovej fólie s natavenou filtračnou geotextíliou) je možné vykopanú zeminu späť zasypať, keďže drenážnu vrstvu tu vytvára samotná fólia. To enormne šetrí náklady na stavebný materiál a prácu!

DELTA®-TERRAXX – plošná drenáž pre vysoké zaťaženia

Účinná plošná drenáž bez nutnosti výmeny obsypu, ktorá značne znižuje náklady na odvodnenie stavby. Disponuje vysokou pevnosťou v tlaku a preto je možné fóliu zabudovať až do hĺbky 10 m. Integrovaná lepiaca páska na okraji zjednodušuje pokládku a zabraňuje vniknutiu zeminy do štruktúry nopov a drenážneho potrubia. DELTA®-TERRAXX pozostáva zo 100% čistého materiálu bez regenerátov a tým oproti lacným nopovým fóliám zaručuje životnosť až 100 rokov!

DELTA®-TERRAXX LIGHT – plošná drenáž pre normálne zaťaženia

Efektívna plošná drenáž pre rodinné a bytové domy. Bez nutnosti výmeny obsypového materiálu, čím sa výrazne znižujú náklady na drenážne opatrenia. Dostatočná pevnosť v tlaku umožňuje jej zabudovanie do hĺbky 7 m. Integrovaná lepiaca páska na okraji zjednodušuje pokládku a zabraňuje vniknutiu zeminy do štruktúry nopov a drenážneho potrubia. DELTA®-TERRAXX LIGHT pozostáva zo 100% čistého materiálu bez regenerátov a tým oproti lacným nopovým fóliám zaručuje životnosť až 100 rokov!

DELTA®-MS DRAIN ekonomické riešenie odvodnenia základov

Plošná drenáž určená hlavne pre odvodnenie základov bez suterénu. Šírka pásu 0,97 m je ideálnym riešením pre stavby nad úrovňou terénu Fólia ponúka 4x väčšiu kontaktnú plochu ako bežné nopové fólie a tým 4x lepšie rozloženie tlaku na hydroizoláciu alebo XPS polystyrén. Tým chráni tieto podklady pred poškodením, povrchovou a presakujúcou vodou. DELTA®-MS DRAIN pozostáva zo 100% čistého materiálu bez regenerátov a tým oproti lacným nopovým fóliám zaručuje životnosť až 50 rokov!

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať. Naši skúsení zamestnanci v stavebninách Stova Vám radi poradia a pomôžu s výberom správnych materiálov na Vašu stavbu.