Tepelné izolácie potrubia rozvodov kúrenia a vody

Tepelné izolácie potrubia rozvodov kúrenia a vody
20. októbra 2022 Wordbajan Wordpress

Zatiaľ, čo väčšina majiteľov domov chápe prečo je prospešné izolovať časti svojich domovov, ako sú steny a podkrovie, nie vždy ľuďom napadne, aby urobili to isté pre svoje vodovodné potrubia.

Je to jednoduchý projekt na vylepšenie domácnosti, ktorý môže znížiť vaše mesačné účty za energiu, ako aj ochrániť váš domov pred zamrznutým potrubím a problémami s vlhkosťou.

 

Prečo je dobre potrubie izolovať

Izolácia vo všeobecnosti minimalizuje neefektívnosť získavania a strát tepla, aby sa získali všetky výhody riadených teplôt a nízkych účtov za energie. Keď voda prechádza potrubím bez izolácie, horúca voda má tendenciu strácať teplo, zatiaľ čo studená voda teplo získava.

Keď sú povrchy vodovodných potrubí chladnejšie ako vzduch, ktorý ich obklopuje, tvorí sa kondenzát. V priebehu času môže táto kondenzácia pomaly korodovať potrubia a armatúry, čo vedie k zlyhaniu systému. Kondenzácia je bežným problémom pre potrubia, najmä keď sa potrubia studenej vody stretávajú s teplým a vlhkým vzduchom. Inštalácia izolácie potrubia reguluje kondenzáciu, získavanie tepla alebo tepelné straty, eliminuje väčšie možnosti korózie pod izoláciou a zabraňuje rastu plesní.

 

 

Rozdelenie typov izolácií

Inštalácia izolácie potrubia ponúka mnoho kľúčových výhod, ktoré by mohli eliminovať budúce náklady na mechanické poruchy. Investícia do správneho výberu produktu teraz, môže znamenať úsporu energie a nižšie náklady na údržbu v budúcnosti. Existuje niekoľko typov izolačných materiálov rúr, ktoré sú schopné izolovať rôzne teplotné rozsahy. Niektoré typy materiálov sú vhodnejšie na jeden účel ako na iný, takže izolačné materiály sa bežne hodnotia podľa ich tepelnej vodivosti, odolnosti proti vodnej pare, hrúbky a hustoty. Na tepelnú izoláciu potrubí je ISOVER tým najlepším pomocníkom. V ponuke sú izolácie rôzneho druhu, na rôzne typy potrubí.

Lamelové izolácie vhodný najmä na izolácie potrubí, vzduchovodov a technologických zariadení:

 

Univerzálny protipožiarny systém ochrany vzduchotechnického potrubia hranatého i kruhového, s horizontálnou aj vertikálnou orientáciou

 

Izolačná rohož na pletive, vhodná pre izoláciu potrubí a technologických zariadení:

 

 

Potrubné izolačné puzdro – má tvar dutého pozdĺžne deleného valca vyrobeného z jedného alebo viacerých segmentov, so zámkom zamedzujúcim tepelným stratám cez pozdĺžnu drážku.

 

Izolácia tenkých a hrubých potrubí

Rozvody potrubí pre teplo a teplú vodu menších priemerov môžeme izolovať izolačnými puzdrami, ktoré majú vrchnú vrstvu polepenú hliníkovou fóliou. Tá znižuje únik tepla v kovových konštrukciách. Takáto izolácia je postačujúca, aby sa zamedzilo tepelným stratám.

Pri izolácií potrubí kúrenia a technických potrubných rozvodov väčších rozmerov je možné použiť tri typy izolácií.

Pre zateplenie potrubia použijeme puzdro s polepom, ktoré je na pozdĺžnom spoji opatrené presahom fólie, so samolepiacou páskou pre dokonalé uzavretie puzdra. Po aplikácii izolačného puzdra na potrubie sa ho odporúča po obvode stiahnuť hliníkovou samolepiacou páskou alebo omotať drôtom.

Zateplenie potrubia rohožou na drôtenom pletive sa realizuje odrezaním potrebnej dĺžky rohože na pletive a tá sa následne tesne navinie na potrubie tak, aby nevznikali medzery. U viacvrstvového prevedenia sa škáry presádzajú a spájajú sa viazacím drôtom, o min. ø 0,7 mm, s obojstranným presahom najmenej o tri oká.

Lamelové rohože sa používajú hlavne na zateplenie potrubí väčších priemerov. Vďaka usporiadaniu vlákien kolmo k povrchu majú tieto rohože vysokú pevnosť v tlaku a umožňujú prenos zaťaženia do podpory. V prípade ich použitia odpadajú tepelné mosty. Uchytenie izolácie s lamelovou rohožou sa vykoná pomocou viazacieho drôtu.

 

Opláštenie potrubia

Všetky typy opláštenia potrubí by mali umožniť tepelnej rozťažnosti potrubia, nesmie byť teda spojené napevno. Koeficient tepelnej rozťažnosti hliníka je približne dvakrát vyššia ako u ocele. Často dochádza k veľkým tepelným rozťažnostiam medzi potrubím a plášťom. Týmto nepriaznivým účinkom je potrebné zabrániť pohyblivými spojmi opláštenia.

 

 

Tepelná izolácia potrubia

Obvod [mm]        Pozink [mm]        Nerez [mm]         Hliník [mm]

Pod 400                0,5                         0,5                          0,6

400 – 800            0,5                         0,5                           1

800 – 1 200          0,7                         0,6                          1

1 200 – 2 000       1                            0,8                           1

Nad 2 000             1                            0,8                          1,2

 

Nezabúdajte, že tepelné izolácie potrubia rozvodov sa veľkou mierou podieľajú na celkovej energetickej bilancii, pri spotrebe energie na ohrev vody a vykurovania. Aj preto by ste mali zvážiť izoláciu potrubí aj vy, nech vás účet za energie neprekvapí.

 

ZDROJE:
https://www.isover.sk/izolacie-potrubi
https://www.armacell.us/blog/post/the-importance-of-plumbing-pipe-insulation/