Ticho, ktoré počujete

Ticho, ktoré počujete
2. novembra 2023 Wordbajan Wordpress

Akustika

Vápenno-pieskové produkty PORFIX AKU sú výnimočné svojimi akustickými vlastnosťami. Vďaka svojmu zloženiu, lisovaniu a autoklávovaniu získavajú tvárnice vysokú objemovú hmotnosť, ktorá účinne absorbuje a tlmí zvukové vlny a zabraňuje ich prenosu. Použitím vápenno-pieskových produktov je možné v budovách výrazne znížiť vplyv vonkajšieho rušivého hluku alebo hluku medzi miestnosťami a vytvoriť tak kľudné prostredie so zaručeným súkromím. Vápenno-pieskové murivo je inteligentnou voľbou pre zvýšenie akustického komfortu a zároveň podporujúci statické vlastnosti budovy.

Únosnosť

Vápenno-pieskové murivo je tiež známe svojou výnimočnou pevnosťou v tlaku. Tieto produkty vyrobené z piesku, vápna a vody, ako už bolo spomenuté, prechádzajú riadeným procesom lisovania a vytvrdzovania v autokláve, čo vedie k výnimočnej pevnosti v tlaku, trvanlivosti a mechanickej odolnosti. Ich presné navrhnuté zloženie zaisťuje rovnomernú hustotu a minimálne zmrštenie, čo zaručuje stabilitu v čase.

Priestor

Vďaka týmto vlastnostiam sme schopní realizovať subtílne (úzke) nosné konštrukcie, ktoré pozitívne ovplyvňujú výsledný úžitkový priestor budovy a vďaka menším hrúbkam muriva dochádza k výrazne nižšej spotrebe materiálu, čo ovplyvňuje cenu hrubej stavby.

Akumulácia

Ďalšou z hlavných výhod pieskovo-vápenných produktov spojených s objemovou hmotnosťou je merná tepelná kapacita materiálu, ktorá významne prispieva k tepelnej stabilite interiéru. K akumulácii tepla je výhodné použiť stavebné konštrukcie, ktoré boli v minulosti hlavne budovami s masívnymi obvodovými múrmi. PORFIX AKU je možné ideálne kombinovať ako vysoko nosnú vnútornú stenu, ktorá je ideálne umiestnená v blízkosti zdroja tepla. Z toho pramení výhoda najmä pre ľahké, sendvičové konštrukcie (napr. drevostavby), kde je akumulácia tepla, stabilita plášťa budovy veľmi nízka. Preto sa ako vhodný doplnok v interiéri volí tzv. “akumulačná stena”, napr. z vápenno-pieskových produktov PORFIX AKU.

Viac informácií nájdete v TU. 

Navštívte naše stavebniny Stova, kde nájdete množstvo staveného materiálu za skvelé ceny. Naši skúsení zamestnanci Vám radi pomôžu z výberom správnych materiálov.