Ako na stavbu strechy svojpomocne?

Ako na stavbu strechy svojpomocne?
18. októbra 2021 Andrea Macekova

Strecha robí dom, vraví sa. Celková stavba sa zrazu zmení a dostane ten správny tvar. Strecha je takpovediac hnacím motorom všetkých stavieb. Každý stavebník, ktorý stavia svojpomocne chce čo najskôr „zakryť“, aby stavba bola chránená pred nepriazňou počasia, hlavne v zime, kedy voda a mráz nie je práve najlepšou kombináciou, pretože môže zničiť samotné murivo. Stavbe strechy predchádza dôležitá úvaha a to, či plánujete neskôr podkrovie obývať alebo nie. Pre podkrovie sú vhodné strechy so sklonom 35 – 55°.

Konštrukcie krovu

Krov je nosná konštrukcia šikmej strechy, ktorá prenáša zaťaženie svojej vlastnej váhy a váhy krytiny, či snehu. Zaťaženie na krov sa musí prenášať zvisle a tomu zodpovedá aj spôsob akým je konštruovaný. Krov môže byť konštruovaný v nízkych sklonoch, alebo ako bežný krov sedlovej strechy.

Konštrukcia krovu s malým sklonom sa hodí na prízemné domy, kde nie je požiadavka na podkrovie. Hovoríme tu o jednoduchej konštrukcii z fošní spevnené väzníkovými prvkami.

Na konštrukciu krovu sedlovej strechy sa rovnomerne pribíjajú late, na ktoré sa neskôr pokladá krytina. Pod late sa odporúča položiť difúznu fóliu, aj keď aktuálne neplánujete bývať v podkroví. V prípade, že sa neskôr rozhodnete pre obývanie podkrovia, tento krok veľmi oceníte.

Na strechu, kde sa bude pokladať ľahká strešná krytina, akou je napríklad kanadský šindeľ, je potrebné na celý krov namiesto latí pribiť dosky.

Skladba krovu

Samotný krov sa skladá z väzných trámov, kolmých na hrebeň a pomúrnice, ktoré ležia na obvodových múroch po oboch stranách rovnobežne s hrebeňom strechy. Rovnobežne s hrebeňom sú umiestnené aj väznice, ktoré sú približne pod každou štvrtou krokvou podopreté stĺpikom. Stĺpiky zväčša stoja na väzných trámoch a nezaťažujú tak stropnú konštrukciu nad posledným poschodím stavby.

Krokvy sťahujú klieštiny na úrovni väzníc, ale aj na úrovní pomúrnic k stĺpikom a vzperám. Vzpery sa upínajú do väzných trámov. Všetky prvky krovu sa navzájom upínajú a zabezpečujú pevnosť krovu.

Existuje niekoľko typov strešných konštrukcií, záleží len na tom, aký zámer máme. Či má niesť len strešnú krytinu alebo bude v podkroví bývanie. Krov s plnou väzbou výrazne obmedzí obývateľnosť priestoru a doslova sa tam ani nepohneme. Je to úsporné, v dnešnej dobe aj veľmi využívané, ale architektonicky nie práve najšťastnejšie riešenie. Naopak krov s prázdnou väzbou je pre obývanie podkrovného priestoru ideálny.

Pri konštrukcii krovu nesmieme zabúdať ani na vikiery či strešné okná. Vetranie a denné svetlo je v podkrovných bytoch veľmi dôležité. Z architektonického hľadiska sú niekedy konštrukcie krovu obmedzené kvôli izolácií. Toto je možné vyriešiť pomocou falošných trámov, ktoré sa uchytia na spodnú stranu konštrukcie. Potom izolačná vrstva nebude prekážať a aj v interiéri dosiahneme efekt, akoby trámy zámerne dopĺňali palubovkové alebo sadrokartónové podhľady. A práve pri sadrokartónových podhľadoch, ktoré sú natreté nabielo, falošné trámy vyniknú a dodajú zvláštny ráz.

Materiál na krov a jeho úprava

V našich končinách sa na stavbu krovu rodinných domov používa drevo, napriek tomu, že pri mohutnejších stavbách sa môže využiť aj oceľ. Najčastejšie sa využíva drevo borovicové alebo smrekové.

Pred začiatkom stavby krovu je potrebné drevo očistiť od kôry a ostatných organických zbytkov. Vhodné je zabezpečiť drevo ochranným náterom, ktorý zabráni napádaniu dreva plesňou, drevokazným hmyzom či hubami. Ak je drevo vidno v interiéri, je vhodné ho upraviť aj protipožiarnou úpravou.

Ak by malo byť zaťaženie strechy väčšie, alebo aj pri rekonštrukcii strechy, je možné pre zvýšenie pevnosti použiť aj profily z valcovanej ocele. Tie sa musia tiež povrchovo upraviť a nesmú prechádzať tepelnou izoláciou. Mohli by vznikať tepelné mosty a dochádzalo by ku kondenzácií vody, čo by spôsobovalo plesne a únik tepla.

Tepelná izolácia striech

V závislosti od toho, či bude podkrovie obývane alebo nie sa odvíja aj izolácia strechy. Ak sa v podkroví bývať neplánuje, tak izolujeme podlahu pôjdu. Na ňu položíme dostatočne hrubú vrstvu izolácie, ktorú ešte prekryjeme. Druhá možnosť izolácie je uložiť tepelnú izoláciu priamo do stropu.

Pokiaľ sa bude zatepľovať strecha, tak postup je rovnaký pri novostavbe aj pri rekonštrukcii. Ak máme hydroizolačnú fóliu, ktorú sa odporúča dávať už pri stavbe krovu, tak potom pokračujeme zateplením z pôjda a to tým, že medzi krokvy vložíme tepelnú izoláciu z minerálnych vláken, najčastejšie o hrúbke 16cm. Na to dáme parozábranu a ešte druhú vrstvu izolácie s hrúbkou 10cm a môžeme prichytávať sadrokartónové podhľady, prípadne palubovky.

 Pár rád na záver

Pri stavbe svojpomocne je dobre si uvedomiť, že nie je dobre ju realizovať bez odborného dozoru a hlavne strechu. Pokiaľ máte vy sami dostatok skúsenosti, prípadne priateľov a príbuzných, tak je to potom v poriadku. Jedno majte na pamäti, že v prípade akýchkoľvek problémov si nebudete môcť uplatniť reklamáciu.

ZDROJE: Konstrukce střechy a krovu – Jak se staví dům – ČESKÉSTAVBY.cz (ceskestavby.cz), Stavba střechy svépomocí – Vše o střeše (vseostrese.cz), Jak se staví pasivní dům – střecha – Nazeleno.cz

FOTO: www.freepik.com