Ako na vegetačnú strechu

Ako na vegetačnú strechu
16. decembra 2022 Wordbajan Wordpress

Zelené strechy vyzerajú skvele, sú energeticky efektívne a zároveň šetrné k životnému prostrediu. Sú pokryté rastlinami a vegetáciou, čo prináša množstvo výhod a lepšie využitie často zanedbávanej plochy pre každú budovu.

 

Aj vy ste premýšľali, že by ste si na vašej rovnej streche urobili vegetačnú? Ako na to a kde vlastne začať si povieme v nasledujúcich riadkoch.

Vegetačné strechy s hydrofilnou minerálnou vlnou Isover majú výrazne menšie nároky na statické vlastnosti ako skladby striech so substrátmi. Pre ich nízku hmotnosť je možná realizácia takejto strechy aj pri rekonštrukcii.

 

Produkty pre vegetačnú strechu

Ako čiastočná náhrada substrátu sa používa hydrofilná minerálna vlna Isover, keďže sa do nej môžu rastliny bez problémov zakoreniť. Nedochádza ani k výraznému preťaženie nosnej konštrukcie, ako by to mohlo byť pri substrátových riešeniach, pretože za pomoci dosiek z hydrofilnej vlny si vytvoríte dynamickú profiláciu povrchu. A to tak, že Isover dosky budete vrstviť na seba a prekladať s 50 mm substrátu, čím zaistite vyššiu hydroakumuláciu. Takto navrstvené dosky zároveň slúžia aj ako hydroakumulačná a drenážna vrstva. Medzi tieto produkty patria:

  • Isover Flora – substrátové dosky z hydrofilnej minerálnej vlny, ktoré plne alebo čiastočne nahrádzajú zeminu vo vegetačných zelených strechách
  • Isover Intense – spevnené substrátové dosky z hydrofilnej vlny sa používajú ako vystužujúca vrstva na panely ISOVER FLORA v miestach zvýšenej prevádzky, je súčasťou skladby zelených striech

 

 

Ako postupovať pri realizácií vegetačnej zelenej strechy

Prv, než sa pre takúto strechu rozhodnete, prekonzultujte svoje plány so statikom, aby prerátal únosnosť jestvujúcej strechy, prípadne pri novostavbe musí správne navrhnúť jej zaťaženie. Následne zo strechy vyčistite neporiadok, odsledujte, či je dostatočne vyspádovaná a či nie je poškodená hydroizolácia. Následne si pripravte:

  • náradie – meter, orezávací nôž, nožnice na plech, uhlovú brúsku, vedro, lopatu, hrable, ochranné pomôcky
  • materiál – geotextíliu, nerezový dilatačný profil, spojovacie kusy, riečne kamenivo, drenážnu fóliu, hydrofilnú izoláciu, minerálny substrát, rozchodníkové koberce a revíznu šachtu

 

 

V prvom kroku si položte pásy geotextílie s dostatočným presahom aspoň 100 mm.

Druhý dôležitý krok je rozmiestnenie dilatačných nerezových profilov, podľa vopred pripraveného plánu.

Rozmiestnené profily zastabilizujte štrkom. V miestach, kde bude štrk rozsypaný sa odporúča položiť geotextíliu v dvoch vrstvách.

Do vymedzeného priestoru medzi profily položte drenážnu fóliu s presahom dvoch kalíškov a pri okrajoch upravte do požadovaného rozmeru.

Rozložte hydrofilnú Isover dosku s odsadením ½ a na izoláciu rozmiestnite v hrúbke 20 – 30 mm minerálny substrát.

Nakoniec príde finálna vrstva rozchodníkového koberca. Rozrolujte ho a konce navzájom zapracujte. Po okrajoch doplňte riečny štrk do potrebnej výšky.

 

 

Záver celej realizácie patrí poriadnej zálievke. Nezabúdajte, že takúto strechu je potrebné zo začiatku pravidelne a intenzívne zalievať. Hydrofilná vlna Isover Flora, dokáže absorbovať až 90% vody. Po zakorenení rozchodníkov už zálievka nie je nutná. Tento typ strechy patrí medzi úsporné, extenzívne a bez údržbové.

 

Výber rastlín

To, aké rastliny si dáte na svoju vegetačnú strechu, záleží len na vašom rozhodnutí, avšak je dobre pamätať na to, že výber rastlín by mal byť vyvážený. Tiež je pravdou, že nie všetky rastliny sú vhodné pre tento typ strechy.

 

 

Tak ako pri všetkom aj pri vegetačných strechách existuje niekoľko negatív a nie sú vhodné vždy, no výhody implementácie zelenej strechy jednoznačne prevyšujú. Ak máte isté pochybnosti, opýtajte u nás v STOVE, kde vám naši skúsení zamestnanci poradia aj v tomto smere.

 

ZDROJE: www.isover.sk