Ako sa mení stavebný priemysel kvôli COVID-19

Ako sa mení stavebný priemysel kvôli COVID-19
10. mája 2022 Wordbajan Wordpress

COVID-19 zasiahol takmer každé odvetvie a pred mnohými dodávateľmi boli výzvy, ktoré boli obzvlášť skľučujúce. Taktiež prinútil mnohých dodávateľov výrazne zmeniť spôsob práce a rôzne zmeny implementovať promptne a prakticky cez noc. V priebehu tých dvoch koronavírusových rokov nastali rozsiahle zmeny, ktoré sa očakáva, že mnohé zostanú v platnosti aj po ústupe pandémie.

Bez ohľadu na to, čo nás čaká v budúcnosti, dodávatelia musia čeliť náročnej úlohe a tou je dokončiť súčasné stavby, zabezpečiť bezpečnosť svojich zamestnancov a zároveň dodržiavať stále platné vládne nariadenia. Prerušenie dodávateľského reťazca predstavuje hlavnú prekážku rastu. Dobrou správou je, že dodávatelia, aj naša STOVA predajňa sme v týchto ťažkých časoch, preukázali schopnosť vykonávať požadované úpravy, aby sme sa odrazili a prosperovali pri dodávkach tovaru na vašich nových projektoch.

Aj keď sa obmedzenia v stavebníctve pomaly začínajú odstraňovať, panuje prevažná zhoda, že pracovné postupy nebudú rovnaké ako pred pandémiou a my dodávatelia budeme lepšie pripravení prekonávať rôzne nové výzvy, s ktorými sa môžeme stretnúť. Tu je pohľad na to, akým spôsobom COVID-19 zmenil a naďalej bude meniť spôsob práce v stavebnom priemysle.

Pracovné miesta bezpečnejšie a zdravšie

Pandémia nepochybne zdôraznila význam bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov. Aby mohli pokračovať v práci na predajniach, staveniskách a inde, dodávatelia zareagovali zavedením nových zásad na stavenisku na kontrolu vírusu. Kontrola teploty zamestnancov, kontrolovaný prístup na pracovisko a častá dezinfekcia povrchov, nástrojov a strojov. V prípade predajní, to bol obmedzený počet zákazníkov na predajni, okienkový alebo online predaj. Okrem toho boli zavedené jasné usmernenia v prípade prepuknutia vírusu a plány ako reagovať, aby sa podarilo udržať všetkých na pracovisku v bezpečí a zdraví.

Technológia umožní väčší sociálny odstup

Rovnako ako na mnohých iných, často preplnených pracoviskách je sociálne dištancovanie najvyššou prioritou v predajniach a na stavbách. Je pravdepodobné, že súčasné zásady dištancovania sa zostanú v platnosti aj po odznení pandémie. Požiadavka na sociálne dištancovanie zmenila aj spôsoby, akými dodávatelia spolupracujú s projektovými tímami a komunikujú so zákazníkmi. Implementácia technológie, ako sú videokonferencie, umožnila členom projektu zúčastňovať sa na stretnutiach na diaľku, čo môže byť veľmi výhodné pre dodávateľov zodpovedných za viacero projektov počas rovnakého obdobia. Niektoré metódy technológie na diaľku dokonca umožňujú vykonávať kontroly na diaľku, čo môže pomôcť minimalizovať oneskorenia a zlepšiť schopnosť dodávateľov dokončiť projekty včas.

Menšie stretnutia a jasnejšie definované postupy pre rôzne úlohy sú veci, ktorých sa stavebníci môžu v nasledujúcich mesiacoch dočkať častejšie. Aj v našej predajni STOVA sme počas tvrdého lockdownu, kedy mnohí z vás mali nútené pracovné voľno, či home office, pristúpili k online predaju. Hlavným dôvodom bola ako ochrana zamestnancov a klientov, tak aj snaha pomôcť pri zakúpení tovaru, aby ste čas, ktorý doma trávite mohli využiť plnohodnotne, a aby ste pokračovali vo svojich stavebných prácach, keď už bol lockdown a nikam sa dalo ísť.

Prerušenia dodávateľského reťazca budú pretrvávať

Aj u nás boli stavebné spoločnosti obzvlášť tvrdo zasiahnuté prerušením dodávateľského reťazca spôsobeného COVID-19. Počas prvých mesiacov pandémie mali sme my dodávatelia mimoriadne ťažké časy pri získavaní veľkého množstva základných stavebných materiálov, ako sú tehly, cement a piesok a mnohé iné, hlavne tovar z dovozu.

Stavebné materiály bežne získavané zo zahraničia, boli a stále sú, teraz viac ako kedykoľvek predtým náchylné na oneskorenia a vyššie náklady. Na prekonanie týchto prekážok sa mnohí obzerajú bližšie k domovu, aby našli nových stálych regionálnych dodávateľov na Slovensku, od ktorých by mohli nakupovať svoje materiály. Budeme sa usilovať, aby nielen dlhodobo, ale aj vo väčších zásobách sme mali základné materiály. Je to na ochranu pred budúcimi narušeniami dodávateľského reťazca a súvisiacimi oneskoreniami.

Nedostatok pracovníkov bude aj naďalej výzvou

Aj v budúcnosti bude predajne, stavebníctvo a ostatné sektory sužovať nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a to vzhľadom na zavedenie karantény a rôznych cestovných obmedzení. Snahou však stále je získať na svoje pracoviská plný počet kvalifikovaných pracovníkov a to aj tým, že podnikatelia budú musieť podniknúť kroky na vzdelávanie zamestnancov o tom, ako sa čo najlepšie chrániť pred zdravotnými rizikami. Ďalej bude nutné zabezpečiť dostatočné bezpečnostné opatrenia a poskytovať flexibilnejšie podmienky pre chorých. Toto všetko je nutné zabezpečiť preto, aby si všetci mohli udržať dlhodobú produktivitu.

Dokončenie projektov zaberie viac času

Zmeny v oblasti bezpečnosti na pracovisku spolu so zvýšenými požiadavkami na pracovníkov a dodávateľský reťazec nepochybne zvýšia čas potrebný na dokončenie projektov. Postupy, ako je rozvrhnutie pracovných zmien, prispôsobenie malého počtu subdodávateľov na mieste naraz, výrazne znížia rýchlosť dokončenia úloh. Bolo by vhodné, aby dodávatelia pamätali na tieto dodatočné časové obmedzenia pri ponúkaní nových pracovných miest, aby zabezpečili implementáciu realistického harmonogramu. Jednoducho povedané, dodávatelia si budú musieť stanoviť dlhšie časové rámce projektu a všetci členovia projektového tímu vrátane architektov, vlastníkov, subdodávateľov a iných konzultantov si musia osvojiť realitu, že projekty jednoducho zaberú viac času ako v minulosti. Musia rátať aj s časovou rezervou pre dodávku tovaru, pretože aj napriek tomu, že robíme všetko čo je v našich silách, dodávky tovaru hlavne zo zahraničia nevieme ovplyvniť, aj napriek našej enormnej snahe.

ZDROJE: www.forconstructionpros.com/business/article/22131944/platta-law-5-ways-the-construction-industry-is-changing-in-2022-due-to-covid19

FOTO: www.freepik.com