KORD presne počíta úsporu na energiách pri plánovanom zateplení

KORD presne počíta úsporu na energiách pri plánovanom zateplení
2. októbra 2023 Wordbajan Wordpress

S programom KORD si za pár minút vypočítate úsporu na energiách pri plánovanej rekonštrukcii a zistíte, či viete získať dotáciu 15 000 eur.

Každý majiteľ domu tuší, čo by na svojom bývaní chcel zrekonštruovať. Ak však chce získať dotáciu na zateplenie z Plánu obnovy, potrebuje rekonštrukciou dosiahnuť aspoň 30 % úsporu energií. Ako však zistiť, či je zvažovaná rekonštrukcia dostatočná a umožní vám získať dotáciu 15-tisíc eur? Výpočet energetickej úspory je súčasťou energetického certifikátu východiskového stavu, ktorý je treba predložiť do 3 mesiacov od schválenie dotácie. Málokto si však certifikát dá urobiť ešte predtým, ako požiada o dotáciu. Našťastie existuje elegantné riešenie, ako si vypočítať úsporu za pár minút a nula eur. Ide o simulačný program KORD.

V tomto článku nájdete návod, ako vám KORD za 15 minút zmeria budúcu energetickú úsporu. Zároveň si na konkrétnom príklade ukážeme, že KORD dokáže úsporu v spotrebe energií vypočítať porovnateľne presne ako energetický certifikát.

 

Čo potrebujete k výpočtu budúcej úspory

K výpočtu energetickej úspory v programe KORD potrebujete len pár údajov:

  • Celkovú podlahovú plochu vykurovanej časti domu
  • Hrúbku, materiál a plochu obvodových stien
  • Typ konštrukcie strechy na dome (drevená, železobetónová…)
  • Materiál a typ okien a dverí, typ zasklenia (jednoduché sklo, dvojsklo) a celkovú plochu okien a dverí

Tieto údaje nájdete buď v staršom znaleckom posudku (ak ste dom kupovali) alebo v kolaudačnom rozhodnutí. Ak nemáte ani jeden z týchto dokumentov, potrebujete vymerať jednotlivé plochy.

Ak máte všetky údaje pokope, je dobré pouvažovať, čo všetko by ste chceli zrekonštruovať. Mnoho ľudí rieši rekonštrukciu postupne a po častiach, ak však chcete získať dotáciu, potrebujete dosiahnuť energetickú úsporu aspoň 30 %. A to sa vám nepodarí, ak napríklad zateplíte len severnú stenu domu či vymeníte na dome pár okien. Preto odporúčame ešte pred otvorením programu KORD zvážiť všetky možnosti, aby ste si následne vedeli otestovať možnú energetickú úsporu.

 

Začíname pracovať s KORDom (Krok 1)

KORD je program s jednoduchým ovládaním, ktorý po zadaní údajov všetko počíta za vás. V prvom kroku si vyhľadáte typ vášho domu (modrými šípkami doľava-doprava) alebo si ho vyberiete z Galérie Domov. Keď nájdete ten správny, zadáte plochu podlažia.

Pri poschodových domoch program pre jednoduchosť počíta s dvoma identickými podlažiami: preto zadajte údaj tak, aby celková plocha sedela s reálnym stavom. V našom prípade sme celkovú plochu 192.65 m2 rozdelili na polovicu a do položky „Plocha podlažia (strechy, podlahy) sme zadali 96.325.

POZOR: Používajte desatinnú bodku namiesto čiarky a program otvorte v prehliadači Chrome alebo Bing (Mozilla Firefox ho nepodporuje).

 

 

Krok 2: Zateplenie fasády

Na ďalší krok pokračujete klikom na dvojitú šípku vpravo hore. V druhom kroku v ľavom poli vyberiete materiál obvodovej steny (pálená/nepálená tehla, tvárnice, kameň, zrubová stena, sendvičová stena) a prípadné zateplenie pôvodnej konštrukcie. Následne je treba zadať plochu obvodových stien vrátane otvorov.

Následne kliknete na šípku smerujúcu doprava (označenú ako „Nechať starý stav“) a v pravej časti si šípkami hore-dole (prípadne v rolovacom menu) vyberáte materiál na zateplenie fasády a hrúbku zateplenia po obnove. Hore v žltej ploche vám program po každej zmene ukazuje energetickú spotrebu PRED a PO zateplení. Od tohto momentu si môžete v programe skúšať, akú úsporu by ste dosiahli pri rekonštrukcii rôznych častí domu. Napríklad pri fasáde je možné nastaviť, koľko metrov štvorcových fasády plánujete zatepliť.

 

 

Krok 3: Zateplenie strechy

V treťom kroku na vás čaká strecha. V našom prípade je už strecha domu zateplená, preto sú údaje pri súčasnom stave aj stave po obnove (vľavo aj vpravo) rovnaké. Ak nemáte zateplenú strechu, vyberáte si typ a materiál konštrukcie strechy (železobetón, keramika, Premac, porobetón, šikmá strecha s krokvami) plus izoláciu (druh a hrúbka) na jej zateplenie.

 

 

Krok 4: Okná a dvere

V ľavej časti si vyberáte druh okien, typ zasklenia a úplne dole vypĺňate celkovú plochu otvorov (spolu okná a dvere). V programe si viete vybrať, koľko m2 presklených plôch máte na jednotlivých svetových stranách. Pre správne rozdelenie plôch je treba pri tomto nastavení postupovať postupne od severnej orientácie v poradí: S-SV-SZ-V až J a následne viete upraviť parametre Hor (strešné okná) a Dvr (celková plocha dverí). Tieto údaje upravujete cez posuvné modré ukazovatele („chytíte“ myšou modrú guličku a posúvate doľava-doprava).

Následne kliknete klasicky na šípku „Nechať starý stav“ a vpravo môžete vyskúšať zmeniť typ okien či zasklenia či prípadne nastaviť, koľko m2 (okien) plánujete vymeniť a aký vplyv by mala rekuperácia.

 

 

Krok 5: Podlaha podkrovia, strop pivnice, podlaha na teréne

V týchto krokoch sa rieši zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia, zateplenie stropu pivnice (nevykurovaného suterénu) a podlahy na teréne. Ak plánujete úpravy týchto konštrukcií, vyberáte si vpravo materiál a hrúbku.

 

 

POZOR: Ak chcete získať dotáciu z Plánu obnovy (www.obnovdom.sk), musí aspoň 25 % celkovej investície do rekonštrukcie smerovať do zateplenia. Aj keby vám program bez zateplenia ukázal spotrebu nad 30 %, k dotácii sa nedostanete. Každý odborník vám potvrdí, že výmena zdroja energie (starého kotla za nový) či inštalácia fotovoltiky nedáva zmysel, ak dom najprv nezateplíte. Preto odporúčame v programe KORD testovať primárne zateplenie rôznych častí domu.

 

KORD vs. energetický certifikát

Pre rodinný dom, ktorého údaje sme zadávali v programe KORD, sme si paralelne nechali vystaviť energetický certifikát od odborníka. Certifikátor absolvoval podrobnú obhliadku domu, počas ktorej si preveril údaje rodinného domu, vymeral a zaznamenal si všetko potrebné a následne vypracoval podrobný energetický certifikát aj s odporúčaniami na rekonštrukciu a výpočtom budúcej úspory.

Energetický certifikát počítajú oprávnení odborníci, ktorých je na Slovensku len 230, cez profesionálny, zložitý softvér s výrazne väčším počtom parametrov ako v programe KORD. Napríklad certifikátor presne odmeral presklené plochy na jednotlivých svetových stranách domu a zadal rôzne typy okien a zasklenia podľa reálneho stavu (čo KORD pre zjednodušenie neumožňuje). Napriek tomu je odchýlka minimálna: rozdiel v odhadovanej spotrebe po zateplení 5 kWh/m2, čiže necelé tri percentá.

ZÁVER: Bezplatný simulačný softvér KORD vám pomôže otestovať si za pár minút úsporu na energiách pri plánovanej rekonštrukcii. A ak zistíte, že vám niečo chýba do cieľovej 30 % energetickej úspory, môžete k pôvodnému zámeru doplniť ešte ďalšie opatrenia. Na záver si viete výpočet zaslať na svoj mail a budete ho mať vždy k dispozícii.

P.S. Ak by ste potrebovali poradiť s rekonštrukciou, obráťte sa na Technické poradenstvo Isover alebo môžete využiť služby nášho odborného poradenstva.

 

 

Zdroj : isover.sk