Postav dom, zasaď strom, …

Postav dom, zasaď strom, …
22. apríla 2022 Wordbajan Wordpress

 

Možnosť mať doma ovocné stromčeky nie je samozrejmosťou pre všetkých, ale ak už ten priestor máte, bolo by na škodu, nevyužiť ho na výsadbu ovocných stromov. Je predsa skvelé, keď si môžete odtrhnúť jablko, hrušku alebo akékoľvek iné ovocie priamo zo stromu. Domáci ovocný sad je hodnotnou investíciou, avšak bez náležitej starostlivosti nie je možné dosiahnuť požadovaný efekt. To dosiahnete iba tak, že budete dodržiavať správne postupy pri výsadbe, prerezávaní, hnojení a ďalších prácach s tým súvisiacich. 

Výber miesta a výsadba ovocných stromov

Ovocným stromom sa najlepšie darí v úrodnej, vlhkej, dobre odvodnenej pôde a všetky vyžadujú plné slnko. Žiaľ mnohí majú obmedzené možnosti pri výbere miesta pre svoje stromy, no vyhnúť by ste sa mali miestam, kde stojí voda deň alebo dva dni po daždi. Zle odvodnená pôda môže byť pravdepodobne hlavným dôvodom, prečo sa ovocným stromom nedarí. Piesočnaté a hlinité pôdy sú zvyčajne najlepšie pre ovocné stromy. Tento typ pôdy umožňuje vode zavlažovať korene. Ani ílovitá pôda, nemusí byť veľkou prekážkou, za predpokladu, že je na svahu a pokiaľ z nej voda odtečie do jedného alebo dvoch dní po daždi. Pôda, ktorá zostane mokrá, spôsobuje hubové choroby koreňov ovocných stromov.

Ak ste už našli vhodné miesto, vykopte dostatočne hlboký a veľký otvor, do ktorého stromček zasadíte. Otvor by mal byť taký veľký, aby sa doň zmestili všetky korene bez ohýbania. Nadmerne dlhé korene môžete zastrihnúť. Hĺbka otvoru by mala byť taká, aby bol koreň pokrytý aspoň 1 až 2 centimetrami pôdy. Zasypte dieru ornicou, zmesou zeminy, rašeliny a kompostu alebo hnilého hnoja. Môžete pridať aj prírodný mykorízny doplnok, alebo hnojivo s pomalým uvoľňovaním, ktorý si môžete spolu so stromčekmi zakúpiť aj v našej STOVA predajni. Hnojenie je užitočné aspoň dvakrát ročne organickým hnojivom, ktoré obsahuje mikroživiny. Je to skvelý spôsob, ako udržať zdravú pôdu. Pôdu okolo stromčekov pevne zatlačte a dôkladne zalejte.

Ovocné stromy na trpasličom podpníku by mali byť od seba 3 m, tie na polotrpasličom podpníku cca 4,5 m od seba a štandardné stromy nie bližšie ako 9 m od seba. Oblasť v okolí kmeňa udržujte bez buriny aspoň 90 cm. Kmene mladých stromov treba ochrániť aj pred silným slnečným žiarením napríklad aj pásom vrecoviny.

Prerezávanie ovocného stromu

Po zasadení stromu je potrebné ho orezať. Prerezávaním tvarujete strom, podporujete rast koreňov a pomáhate naštartovať proces tvorby púčikov a výhonkov. Pri akomkoľvek prerezávaní ovocných stromov je dôležité vykonávať iba prerezávacie rezy a vždy sa vyhýbať rezom hlavíc. Hlavným cieľom rezu je zvýšiť prenikanie svetla do zdravých, produktívnych častí stromu, obmedziť účinky choroby, zachovať veľkosť a tvar ovocných sadov a podporiť maximálnu produkciu vysokokvalitného ovocia každú sezónu. Rez ovocných stromov sa musí vykonávať koncom zimy alebo skoro na jar, kým stromy ešte spia.

Základné kroky pre rez ovocných stromov

  • odstráňte všetky mŕtve, choré a zlomené konáre, čo najbližšie ku kmeňu
  • odstráňte všetky vodné klíčky a prísavky. Vodné klíčky sú dlhé, vertikálne rastúce, ktoré sa nachádzajú na dolných veľkých konároch a často aj na spodnej časti kmeňa.
  • odstráňte všetky skrížené konáre a všetky vetvy, ktoré rastú smerom k stredu koruny stromu.

Pokiaľ je toto počiatočné prerezávanie vykonané primerane, v ďalšom roku nebude potrebné žiadne alebo len malé prerezávanie. Prerezávanie stromov, ktoré boli dlhé roky zanedbávané, môže byť náročná úloha nielen po praktickej stránke, ale aj časovej. Často to nie je možné dokončiť ani za jeden rok. Hrušky, slivky a čerešne možno rezať rovnakým spôsobom ako jablká, ale vo všeobecnosti sú požiadavky na ich rez menej prísne. S opatrnosťou môžete orezať aj vysoké ovocné stromy bez toho, aby ste strom poškodili, pri takejto prerezávke však odporúčame profesionálneho arboristu.

Ovocné stromy odolné pre vašu klímu

Všetky ovocné stromy si pre dobrý rast vyžadujú plné slnko. Medzi ovocnými druhmi a odrodami však existujú tisíce rôznych odrôd a rôzne stupne odolnosti. Pred samotnou kúpou si naštudujte informácie o ovocných stromoch, ktoré plánujete zakúpiť, tie vám napovedia, ktoré odrody sú spoľahlivo odolné voči ktorým zónam. Mnohé z týchto odrôd boli vyvinuté pre geograficky špecifické oblasti. Ovocné stromy často nebudú prospievať záhradkárom, ktorí si vybrali ovocné stromy na základe zóny odolnosti a nie základne chladných dní, ktoré strom vyžaduje na vegetačné obdobie, aby následne vyvolal produkciu ovocia. Takéto informácie vám ponúkneme aj v našej STOVA predajni v oddelení záhrada. Niektoré druhy ovocných drevín, najmä trpasličie podpníky môžu rodiť príliš skoro. Je príjemné, keď stromy prvého alebo druhého roku prinášajú ovocie, ale všetky skoré plody by mali byť hneď odstránené, pretože to spôsobí, že strom bude trvalo oslabený a zdravie ohrozené. Takýto strom nedokáže mať požadované výnosy, ba niekedy nemá žiadne ovocie.

V prvom a druhom roku života polievajte stromy často a dôkladne, v období sucha každé 2-3 dni. Starostlivosť o ovocné stromy je dlhodobá investícia a ich údržba môže byť náročná a namáhavá. Mnoho pestovateľov to však považuje za pokojnú rutinu, keď odmena je sladšia ako pri ktoromkoľvek inom type záhradkárčenia. Spojte sa s prírodou a vychutnajte si kúsky čerstvého, šťavnatého a voňavého ovocia z vlastných stromov.

 

ZDROJE: www.blog.jungseed.com/top-tips-for-fruit-trees, www.blog.gardeningknowhow.com/trends/five-mistakes-gardeners-make-with-fruit-trees-and-how-to-avoid-themwww.groworganic.com/blogs/articles/fruit-trees