Aký je účel sokla v architektúre

Aký je účel sokla v architektúre
14. apríla 2022 Wordbajan Wordpress

S pojmom sokel sa stretneme nielen v stavebníctve, ale aj v sochárstve, či v nábytkárskom priemysle. V stavebníctve je to časť domu medzi úrovňou terénu a úrovňou prízemia, ktorý tvorí prechod medzi suterénom a prízemím domu. Sokel nesie celú váhu konštrukcie domu. Jeho hlavnou funkciou je teda rovnomerné rozloženie zaťaženia na základ.

Úlohy sokla v stavebníctve

Prehľad najdôležitejších úloh sokla.

  • Pôsobí ako bariéra alebo oporná stena, ktorá drží vyplnené prízemie pod zvýšeným podlažím budovy
  • Bráni pred presakovaním vody a tým chráni dom pred vlhkosťou, plesňou a akýmkoľvek poškodením v dôsledku zvýšenej vlhkosti.
  • Poskytuje budove lepšiu estetickú príťažlivosť
  • Zabraňuje vzniku trhlín v budove, keď základ sadá

Ak chceme, aby sokel plnil svoju úlohu správne nemôžeme sa vyhnúť pojmom hydroizolácia, tepelná izolácia a drenáž. Nesprávne odvedená stekajúca dažďová voda po povrchu fasády by mohla zatekať do oblasti sokla a spôsobiť vlhkosť fasády a muriva. Tepelná izolácia sokla zas zabráni vzniku tepelných mostov a tým aj nežiadúcemu úniku tepla. Sokel ochráni dom odspodu a okrem toho podčiarkne celkovú fasádu. Niekedy vidíme, kontrast medzi fasádou a soklom. Je obložený kameňom, mramorom, keramikou či inými druhmi materiálov, no stáva sa, že je takmer totožný ako fasáda domu. O sokloch platí, že sú najviac namáhané a taktiež najviac znečisťované.

Ideálna výška sokla na dome

Odporúčaná výška sokla je 150 mm nad úrovňou terénu. Ideálna výška je 300 – 600 mm. Úroveň sokla musí byť nad úrovňou priľahlej cesty, aby sa do vášho domu nedostala voda v období pretrvávajúcich dažďov. Niekedy sa stáva, že miestne samosprávy pri opravách alebo výstavbe ciest opätovne pokrývajú existujúce cesty bez odstránenia starých vrstiev ciest, čo nie je dobré, lebo nehnuteľnosti sa tak dostávajú pod úroveň terénu. Je veľmi vhodné, ak je sokel konštruovaný tak, že vrch má dostatočne nad úrovňou vozovky, aby ani po úprave ciest sa vám do domu nedostala prívalová voda zvonku. Príliš vysoký sokel tiež nie je veľmi vhodný, keďže môže skomplikovať vjazd do garáže. Ak však cesta okolo domu nie je upravená a váš sokel je privysoký, nemusí to byť žiaden problém. pretože budúca výstavba cesty zníži počiatočnú úroveň sokla. Preto je veľmi dôležité dbať na to, aby výška sokla bola zvolená opatrne, ani príliš vysoká, ani príliš nízka.

Dôležitosť konštrukcie sokla v dome

Soklové nosníky sú navrhnuté tak, aby niesli vlastnú váhu murovanej steny, či už tehlovej alebo blokovej nad ňou, na úrovni prízemia. Okrem toho, sokel slúži aj ako zádržná konštrukcia pre zhutnenú pôdu, ktorá sa používa na vyplnenie prázdneho priestoru od úrovne základov po vrch sokla. Základy môžu byť vystavené rozdielnemu usadzovaniu v prípade, že pôda pod nimi nie je správne zhutnená. Rozdielne sadanie spôsobí trhliny v murovaných stenách. Soklový nosník je integrálnym konštrukčným prvkom a tiež pomáha pri znižovaní rozdielneho sadania v konštrukcii a bráni tak praskaniu stien.

Soklový nosník a jeho základná konštrukcia

Štruktúra, rozmer, pevnosť betónu, to sú dôležité faktory pre kvalitný soklový nosník. Základná konštrukcia soklového nosníka sa skladá z dvoch tyčí s minimálnym priemerom 12 mm v spodnej časti nosníka. V hornej časti soklového nosníka tiež musia byť umiestnené dve tyče s minimálnym priemerom 10 mm. Spomínané výstužné tyče je nutné zakryť 25 mm betónovým krytom.

Zateplenie sokla

Nedostatočná alebo žiadna hydroizolácia sokla môže spôsobiť na vašom dome nie malé problémy. Ak zameriate na dom termokamerou, môžete odhaliť tepelné mosty. Najčastejšie je takýto problém pri starších domoch, kde je sokel iba obložený, nie však zateplený. Mnoho staviteľov si neuvedomuje riziká, ktoré so sebou prináša nedostatočná hydroizolácia.

Riešenie je pritom jednoduché. Posunúť tepelnú izoláciu vonkajších stien až na sokel. Tu je dôležité upriamiť pozornosť na to, v akej výške je podlaha prízemných miestností. Slabšou vrstvou tepelnej izolácie môžete ísť až pod úroveň terénu v odporúčanej hĺbke cca 80 cm a hrúbke 2-3 cm. Na to je najvhodnejší extrudovaný polystyrén, ktorý má vynikajúce fyzikálne vlastnosti a veľmi dobrú odolnosť voči pôsobeniu vody či už zrážkovej, tak aj priesakovej. Ak je tepelná izolácia prevedená správne, nie je už nutná hydroizolácia. Zásyp sa odporúča z čistého štrku, bez prachových prímesí a dno výkopu odvodniť drenážou.

Materiály pre obloženie sokla domu

Sokel domu môžeme obložiť rôznymi materiálmi, od kameňa, cez betónové grafitové obklady až po obloženie drevom v závislosti, čo sa nám najlepšie hodí k fasáde domu.

Ideálny voči poveternostným podmienkam je prírodný kameň, ktorý zároveň ponúka širokú škálu farieb, tvarov, textúr, ktoré vznikli pôsobením minerálov pri vytváraní hornín. Andezit, travertín, čadič, pieskovec, bridlica či žula, to sú prírodne materiály, ktoré viete na sokel použiť. Kombinácia prírodného kameňa s akýmkoľvek materiálom pôsobí vždy príjemne a prirodzene.

Najviac používaným prírodným kameňom je práve prvý spomenutý – andezit. Má vynikajúce fyzikálne vlastnosti, ako je odolnosť proti mrazu, pevnosť a takmer nulovú nasiakavosť. Upravuje sa ručným štiepaním na platne nepravidelných tvarov.

Od andezitu má lepšie vlastnosti už iba žula, ktorá je zložená zo živice, sľudy a kremeňa. Jej povrch môže byť matný, alebo aj leštený. Zo všetkých prírodných kameňov najlepšie odoláva rôznym vplyvom ako je voda, mráz, tlak alebo oter.

Vďaka svojej prírodne pórovitej štruktúre pôsobí travertín nevtieravo a starobylo. Jej najbežnejšie odtiene sú béžové a žlté, no poniektorí dodávatelia majú v ponuke aj ružové, červené alebo hnedé odtiene. Zaujímavosťou je, že travertínové produkty obsahujú častokrát otlačky ulít, mäkkýšov alebo rastlín.

Dekoračné betónové obklady

Najlacnejším a takmer nezničiteľným materiálom je betón. Betónové obklady dokážu perfektne imitovať prírodné materiály od vzácnych hornín až po tehly a ich pokládka je veľmi jednoduchá. Zloženie pozostáva zo suchej cementovej flexibilnej zmesi, ktorá je vhodná na výrobu produktov s trojrozmerným vzhľadom a modelovanie hlbokých reliéfov.

Medzi ľahký izolačný povrchový materiál, ktorý je aplikovateľný priamo na sadrokartón, drevo, murivo a rôzne ďalšie povrchy bez nutnosti špeciálneho podkladu radíme dekoračný obtlačkový systém nástennej úpravy. Nanáša sa v hrúbke 2,5 až 3 cm a okrem sokla ho vieme využiť aj ako obklad okolo krbov či ohnísk, v interiéri aj v exteriéri. Vďaka tomuto výrobku dosiahneme vysoký estetický vzhľad.

Drevené obklady

Drevo je od nepamäti obľúbeným stavebným materiálom. Patrí medzi jeden z najlepších izolantov a je ekologický. Pri správnom nátere a dobrej údržbe dokáže svoj prirodzený vzhľad zachovať dlhé roky. Musíme však myslieť na to, že drevené obklady nesmú končiť až priamo na zemi, aby nepodliehali nadmernej vlhkosti. Preto je potrebné ponechať medzi obkladom a zemou medzeru. Drevené obklady sú najčastejšie tvorené zo smrekových alebo borovicových paluboviek. Môžete použiť aj exotické materiály, pri ktorých si však priplatíte. Nevýhodou drevených obkladov je ich náročnosť na údržbu, keďže nie sú tak odolné voči poveternostným vplyvom ako kameň.

Nech sa už rozhodnete pre akýkoľvek obklad, v prvom rade je potrebné dodržať postup a vhodné parametre pri stavbe sokla, aby ste zabránili vzniku trhlín, presakovaniu vody a aby váš novopostavený dom mal estetickú príťažlivosť.

 

ZDROJE: www.zameen.com/blog/plinth-construction-purpose-application.com, www.ceskestavby.cz/jak-se-stavi-dum/rodinne-domy-fasada-sokl-domu-5657.com