Strecha chyby neodpúšťa. Ako sa im vyvarovať?

Strecha chyby neodpúšťa. Ako sa im vyvarovať?
29. augusta 2019 Patrik Boďo

Realizácia strechy je akciou, ktorú netreba ani len pri pomyslení podceniť. Aj napriek bohatej ponuke špičkových výrobkov z tých najmodernejších materiálov od rôznych výrobcov sa totiž stretávame s nedostatkami na pomerne nových strechách. Aké sú poruchy šikmých striech, aké sú ich najčastejšie príčiny a, samozrejme, ako sa im vyvarovať?

Vzhľad nemôže nikdy prevýšiť kvalitu a odbornú prácu

Súčasné nedostatky nových striech vyplývajú najmä z nedodržania technických listov a návodov výrobcu. Akokoľvek špičková strešná krytina sa tak pri nedôslednej a neodbornej realizácii môže stať problémovou. Keď sa stavebník rozhoduje pre strešnú krytinu, veľakrát to býva skôr srdcom než rozumom. Nový dom musí mať krásnu fasádu, v oknách muškáty a nádhernú strechu. Nesprávny návrh alebo projekt, zanedbaná realizácia, nekvalitný materiál v kombinácii s neodbornou prácou, však dojem z vysnívanej strechy môžu po pár rokoch, ba dokonca mesiacoch, výrazne zhoršiť. Poďme ale pekne po poriadku…

Problémy začínajú návrhom…

Strecha nie je len krytina, ale celkovo ide o všetky vrstvy strešného plášťa. V prvom rade musí plniť hydroizolačné a tepelno-technické funkcie. Správna skladba celej strechy je navrhnutá projektantom a odvíja sa od zvolenej strešnej krytiny a od jej možností. Nedá sa s určitosťou tvrdiť, že by omyly projektantov boli až také bežné. Najčastejšie však dochádza k chybám v projekte preto, že projektant rezignuje a nechá si od zákazníka doslova diktovať jeho predstavy. A potom nakreslí do snehovej oblasti príliš plytkú strechu, na ktorú si investor ešte aj kúpi nevhodnú krytinu a poza takúto krytinu môže potom zatekať, primŕzajúca voda môže poposúvať škridlu a porucha strešného plášťa je na svete.

…pokračujú neprofesionálnou realizáciou..

Častou príčinou porúch strešného plášťa je netesnosť. Tá je dôsledkom nekvalitného prevedenia parozábrany. Hlavnou podmienkou správnej realizácie je zaistenie vzduchotesnosti. Kľúčovým faktorom je vzduchotesné napojenie vo všetkých prvkoch a detailoch. Pri nedodržaní maximálnej dôslednosti v skladbe strešného plášťa riskujete zatekanie, poškodenie prvkov krovu a degradáciu tepelnej izolácie. Riešenie už vzniknutého problému je náročné a vyžaduje odborný a finančne náročný zásah. Okrem toho…

…keďže mnoho stavebníkov chápe projekt len ako formalitu pre stavebné povolenie, z úsporných dôvodov pri realizácii nahrádzajú profesionálne riešenia svojpomocnými. Na tom nie je, samozrejme, nič zlé, až do momentu, kým úžľabia robia pomocou pozinkovaných plechov, pričom neprofesionálne sa oplechuje komín alebo vypustia zachytávače snehu. Následkom je (ako inak) devastácia klampiarskych prvkov a spodných radov krytiny.

…končia neovereným a nekvalitným materiálom

Dnes je na stavebnom trhu naozaj zaujímavé množstvo materiálov. V princípe ich môžeme rozdeliť na škridly – pálené a betónové, na krytiny plechové – profilované a rovné, ďalej bitúmenové, cementovláknité a taktiež drevené. Mimoriadne postavenie medzi plechovými krytinami má meď, ktorá sa používa najmä na vzácne historické budovy, a úplne unikátna je bridlica. Nie je však ani zďaleka plech ako plech a nie je škridla ako škridla.

Jednotlivé druhy krytín sa vyznačujú rôznou životnosťou, čo je dané najmä ich zložením. Skvelú životnosť majú keramické a betónové škridly, ktoré vám môžu slúžiť 80 – 100 rokov. Unikátnou životnosťou sa môže pochváliť bridlicová krytina (aj 200 rokov), tu je však rozhodujúca kvalita bridlice. Dobre je na tom tiež plastová krytina (40 – 100 rokov) či asfaltová (do 50 rokov), pri tej je však opäť nevyhnutné dávať veľký pozor na kvalitu materiálu, inak sa ľahko z päťdesiatky dostanete o pár desiatok rokov nižšie. Vyberajte tak len z krytín overených značiek. U nás boduje jednoznačne Tondach!

Záver? Hlavne pamätajte, že pri realizácii strešného plášťa je dôležitý každý detail. Akákoľvek nezvládnutá maličkosť znamená, že skôr či neskôr sa na streche prejaví porucha. Aj keď ste natoľko zdatný, že realizáciu strechy zvládnete sami, je dobré mať k dispozícii odborníka, ktorý nielenže odkonzultuje jednotlivé detaily, ale aj skontroluje kvalitu práce. A aby sme nezabudli, dôležitá je nielen poctivá práca pri realizácii strechy, ale aj pravidelná kontrola a údržba strešného plášťa.

Zdroj: krytina.sk, ceskestavby.cz
Foto: istockphoto.com