Aká je kondícia stavebného priemyslu?

Aká je kondícia stavebného priemyslu?
21. júla 2016 Wordbajan Wordpress

Aby sa stavebníctvo a všetky činnosti spojené s týmto odborom vypracovali do dnešnej pokrokovej podoby, muselo pretiecť nespočetné množstvo vody v rieke času. Od kamenných jaskýň, kde si naši predkovia zo skál a dreva vysekávali rôzne predmety, pripomínajúce dnešný nábytok, cez dômyselné mlyny, bez ktorých by nebol chlieb chlebom, až po výškové mrakodrapy, vďaka ktorým sa nám podarilo zistiť, že aj ľudia môžu byť krpatými mravcami. Ako prebiehalo šľachtenie stavbárčiny, v akom stave je stavebníctvo dnes a aké sú vízie do budúcnosti?

Rimanov už prestalo baviť dvíhať kamene

Počiatky stavebníctva sa snúbia s dlhodobým procesom špecializácie stavebnej výroby. Dedičstvo v podobe skvostných stavieb nám zanechali starovekí Rimania, ktorí boli a sú dodnes považovaní za vynikajúcich staviteľov a inžinierov. Už v 2. storočí pred Kristom sa im zo sopečných hornín a hrubého štrku podarilo vyrobiť vôbec prvý betón. Pred týmto objavom bol za hlavný stavebný materiál považovaný kameň, ktorý bol však priťažký na budovanie povestných rímskych ciest, kupol, oblúkov, mostov a amfiteátrov. A aby sme nezabudli a zároveň aj neurazili, musíme spomenúť šikovných Grékov, ktorí tiež priložili ruky k mnohým dielam. Od nich totiž Rimania odkukali množstvo nápadov o architektúre. Viaceré stavby či cesty sa s ohľadom na dlhovekosť zachovali vo veľmi dobrom stave dodnes.

Každý má právo žiť tak, ako sa patrí!

Primárnym cieľom stavebníctva by mali byť nielen potreby konkrétneho jedinca, ale aj celej spoločnosti. Stavebná činnosť má už dlhé roky výrazný vplyv na verejné záujmy a jeho výsledky sa vo veľkej miere presadzujú vo verejnom priestore. Okrem toho je stavebníctvo závislé na množstve priemyselných odvetví, ktoré vyrábajú rôzne strojárske výrobky ako oceľové konštrukcie, prefabrikáty, technické zariadenia, stroje pre stavebné či cestné práce. Do odboru stavebníctva sa tiež počítajú hlavné dodávateľské podniky, pričom strojárstvo sa rozhodujúcim spôsobom podieľa na realizácii komplexnej investičnej výstavby.

Snaha o zmŕtvychvstanie

Všetci dobre vieme, aký dopad na celú spoločnosť mala ekonomická kríza ešte z roku 2007. Najdlhšia doba pôsobenia bola zaznamenaná práve v stavebníctve. Firmy boli nútené silne redukovať stavy zamestnancov, pričom niekde odchádzali dokonca aj kmeňoví zamestnanci. Z problémov sa stavebný priemysel za tých pár rokov celkom oklepal a po období recesie sa znova úspešne rozvíja. Veľký je dopyt po projektových manažéroch a skúsených obchodníkoch do zahraničných i tuzemských firiem. Iba vďaka nim sa dá dosiahnuť konkurencieschopnosti v silnom európskom prostredí.

„Stovajte“ s nami!

Jednou z najdôležitejších podmienok na zaznamenanie progresu a rastu stavebne sa rozvíjajúcej spoločnosti bude vytvoriť vhodné pracovné a životné prostredie pre všetkých existujúcich ľudí, zvieratá a rastliny, no zároveň prihliadať a maximálne ochrániť či zachovať všetky kultúrne pamiatky. Aj pre spoločnosť Stova je preto povinnosťou neustále predstavovať a ponúkať inovácie v spôsobe predaja stavebných materiálov či potrieb pre všetkých domácich kutilov a majstrov.