V stavebníctve možno očakávať ešte veľké veci!

V stavebníctve možno očakávať ešte veľké veci!
21. júla 2016 Wordbajan Wordpress

Staviteľom z dôb minulých patrí celkom jednoznačne neoceniteľný obdiv, pretože ich dômyselné a prepracované stavby po stáročia zdobia mnohé kúty po celej planéte. Dodnes je však technika staviteľov z tých čias zahalená rúškom tajomstva. Odborníci si doteraz lámu hlavy, ako výstavba niekedy prebiehala a aké sa používali materiály. Moderné technológie sa v priebehu rokov vypracovali na úroveň, ktorá stavebníkov podnecuje k premýšľaniu nad inováciami a nad budúcnosťou, nie minulosťou. Tá je síce ohromujúca, no je už dávno za nami! Na čo sa teda treba pripraviť a aké sú vízie v oblasti stavebníctva do ďalších rokov?

Stavebná moderna nemá hranice

Stavebníctvo je, bolo a bude významným odvetvím, ktoré svojou charakteristikou výrazne ovplyvňuje hospodárstvo všetkých národov. Um staviteľa bola a vždy bude viac menej v každom jednom z nás. Niet snáď nikoho, kto by si v ranom detstve nepostavil nedobytnú pevnosť, lávku cez potok či tajný úkryt. Takýto pud mali ľudia v sebe už od nepamäti. Aj preto sa každým dňom stavebný priemysel s výstavbou skvostných stavieb zdokonaľoval takou rýchlosťou, až sa mohlo zdať, že čoskoro nastane samotný vrchol inovácií. Rozbehnutý vlak však pribrzdil iný, celkom neočakávaný problém.

Čo bolo, bolo. Sústreďme sa na budúcnosť

Stavebníctvo v mnohých krajinách dosiahlo do roku 2008 vrchol z hľadiska objemu celkovej produkcie a tiež z hľadiska tempa rastu. Bolo to spôsobené vysokým dopytom súkromného aj verejného sektora. V tomto roku však nastal zlom! Globálna finančná a hospodárska kríza, ktorá sa v jeseni spomínaného roku nezadržateľným spôsobom rozšírila zo Spojených štátov po celom svete, sa ohromujúcimi, no negatívnymi písmenami zapísala aj do stavebných odborov. Dobrou správou je, že aj to sa dá označiť za minulosť, ktorá by mala postupne zapadať prachom, pretože stavebníctvo sa po období recesie znovu úspešne rozvíja. Možno sa domnievať, že kríza v stavebnom priemysle dosiahla konečne svoje pomyselné dno, čím sa stavební odborníci môžu opäť venovať iba inováciám.

Aj Stova myslí inovatívne!

Z dlhodobého hľadiska má stavebníctvo dobrú perspektívu, z hľadiska trhu práce je situácia o čosi horšia. Trpí totiž výrazným nedostatkom kvalitných remeselníkov, čo je spôsobené všeobecným poklesom záujmu o učňovské odbory. Tento trend bude síce náročné zmeniť, no tu sa kompromis neodpúšťa! Stavebný priemysel sa totiž nezaobíde bez kvalitnej, kvalifikovanej pracovnej sily. Tradične veľký záujem je o kandidátov so špecifickými zručnosťami. Len tí dokážu zachovať svetlú budúcnosti našej planéty a vyvíjať nové prostriedky či technológie, využívané v stavebných oblastiach života, majúce za cieľ minimalizovať negatívne dôsledky na životné prostredie. Bez týchto štandardov už dnes stavebné spoločnosti neobstoja. To si uvedomuje aj stavebno-obchodné centrum Stova, poskytujúca stavebné materiály podľa tých najprísnejších kritérií s ohľadom na ekologické stavebné inovácie.