Čo viete o vápenno-pieskových tvárniciach?

Čo viete o vápenno-pieskových tvárniciach?
25. januára 2022 Wordbajan Wordpress

Vápenno-pieskové tvárnice sú už dlhé roky osvedčené a patria k tradičným stavebným materiálom nielen u nás, ale aj v zahraničí. Majú mnohé benefity a preto sú veľmi obľúbené. Domy postavené z vápenno-pieskových tvárnic vám šetria peniaze a lepšie sa v nich býva. Oproti inému stavebnému materiálu majú mimoriadne vlastnosti a to napríklad trvale vyrovnaná teplota v dome.

Priblížime si ich vlastnosti, výhody a využitie. Tieto tvárnice sa využívajú v stavebníctve na mnohé účely. Od bežných murárskych prác, dekoratívnych až po mnohé iné. Je to čisto ekologický materiál. Sú vhodné na obvodové steny viacpodlažných budov, ale aj nosné a stužujúce priečky s vysokou nosnosťou a v neposlednom rade aj deliace priečky pre svoje veľmi dobré akustické vlastnosti. Ľahko sa s nimi manipuluje, sú vyrábané s perodrážkou, ktorá napomáha znížiť tepelné úniky a zvyšuje rýchlosť výstavby. Sú veľmi presné a vhodné pre výstavbu nízkoenergetických domov, a pre ich minimálnu hrúbku aj pre výstavbu domov na veľmi malých pozemkoch. Aj napriek ich malej hrúbke je možné dosiahnuť stavebnou normou požadované tepelnoizolačné vlastnosti.

Zloženie vápenno-pieskových tvárnic

Vápenno-pieskové tvárnice sú vyrobené z piesku, vápna a vody. Množstvo piesku sa pohybuje okolo 88 – 92%. Obsah vápna sa pohybuje od 8 do 12 %. Celkové vlastnosti tvárnic závisia od vlastností použitých materiálov – vápna, vody a piesku. Na Slovensku sa používa vysoko kvalitné vápno s vysokým obsahom vápnika. Je tiež dôležité, aby piesok neobsahoval žiadne nečistoty a prírodné látky, ako sú napríklad rozpustné soli a mnohé ďalšie. Hlinu obsahovať môže, ale maximálne do 4%, aby sa zabezpečila ľahkosť materiálu. Voda by sa mala použiť čistá, bez prímesí rozpustných solí alebo organických látok, maximálne však len do 0,25%.

Výrobný proces vápenno-pieskových tvárnic

V prvom kroku výroby sa pripraví vhodný pomer piesku, vápna a dôkladne sa zmieša s 3 až 5 % vody. Vznikne pasta s tvarovateľnou hustotou, ktorá sa formuje do tehál pomocou rotačného lisu, ktorý na lisovanie tvárnic používa mechanický tlak. Tlak lisovania sa pohybuje od 31,5 do 63 N / mm2 . V záverečnej fáze sa tehly umiestnia do autoklávu. Autokláv nie je nič iné ako oceľový valec s tesne uzavretými koncami. Priemer autoklávu je cca 2m a dĺžka cca 20m. Po umiestnení tehál do tejto uzavretej komory sa uvoľní tlak nasýtenej pary, ktorý je asi 0,85 až 1,6 N/mm2. Teplota vo vnútri komory sa zvýši a začne sa reakčný proces. Obsah kremíka v piesku a obsah vápnika vo vápne reaguje a vytvára kryštálovitú zlúčeninu nazývanú hypokremičitan vápenatý. Tento proces sa vykonáva 6 až 12 hodín. Nakoniec sa získané tehly prepravia na miesto práce.

Vlastnosti vápenno-pieskových tvárnic

 • veľmi hladký a majú jednotný povrch
 • sú husté, silné, tvrdé a porézne
 • vyžadujú malé množstvo omietky
 • ľahko spracovateľné a tvarovateľné
 • sú vode-odpudivé
 • majú veľmi dobré tepelnoizolačné a akustické vlastnosti

Výhody vápenno-pieskových tvárnic

 • farba a štruktúra týchto tehál sú rovnaké
 • sú pevné a preto sú vhodné aj pre viacposchodové budovy. Ich porovnávacia pevnosť je cca 10N/mm2
 • sú veľmi vhodné pre stavbu v ílovitých pôdach
 • architektovi poskytujú veľký komfort a dostupnosť pri realizácii zadaného rozmeru a dizajnu.
 • majú presný tvar, rozmer a rovné hrany
 • poskytujú znížený účinok solárneho ohrevu na nekrytých stenách
 • majú veľkú požiarnu odolnosť

Náklady na výstavbu domov sú o 40% nižšie ako celkové náklady a to v dôsledku nasledujúcich faktorov. Pri murovaní nie je potrebné až také veľké množstvo malty ako pri iných materiáloch a hrúbku steny môžeme znížiť na základe toho, že tehly majú nadmernú pevnosť v tlaku.

bricklayer builder using cement mortar to put the Lightweight bricks. at construction site

Nevýhody vápenno-pieskových tvárnic

Tak, ako akýkoľvek iný materiál, aj tieto vápenno-pieskové tvárnice majú svoje nevýhody a do niektorých podmienok nie sú vhodné. Je však potešujúce, že benefity prevyšujú. Tieto typy tehál nie sú vhodné na:

 • zakladanie základov, pretože nedokážu dlhodobo odolávať vode
 • nedokážu dlho odolávať ohňu, preto nie sú vhodné na stavbu pecí a pod.
 • oteru-vzdornosť týchto tehál je veľmi nízka, nemožno ich použiť ako dlažbu

Tieto vápenno-pieskové tvárnice sa vyrábajú v štandardných veľkostiach pre výstavbu domov svojpomocne, ale aj vo väčších blokoch pre veľkoformátovú výstavbu. Veľkoformátové bloky sa odporúčajú všade tam, kde na čase a hospodárnosti výstavby záleží. Vďaka svojej presnosti sa zvyšuje kvalita výstavby. A preto, ak ste sa rozhodli pre výstavbu domu z vápenno-pieskových tvárnic, navštívte našu predajňu STOVA a zakúpte už teraz. Nečakajte na jar, keď bude zvýšený dopyt po stavebných materiáloch.

ZDROJE: www.theconstructor.org, www.asb-portal.cz

FOTO: www.freepik.com