Poďme v zime izolovať spolu s ISOVER-om

Poďme v zime izolovať spolu s ISOVER-om
31. januára 2022 Wordbajan Wordpress

Zima je čas, kedy sa na stavbe toho naozaj nedá veľa robiť. Avšak, ak už máte dom pod strechou a sú zabudované aj okná, tak vo vnútri stavby je možné robiť väčšie či menšie stavebné práce. Okrem vodoinštalácie, elektroinštalácie, môžete aj zatepľovať.

Na trhu nájdete minerálne, kamenné, fúkané izolácie a polystyrény. Vybrať si správny materiál na zateplenie nie je úplne jednoduché. Stavebný trh sa neustále vyvíja a zároveň ponúka veľké množstvo rôznych druhov izolácií, ktoré majú odlišné tepelnoizolačné vlastnosti. Pre dosiahnutie rovnakého efektu potrebujete rôznu hrúbku izolácie. Nie každá izolácia sa hodí na izoláciu ktorejkoľvek časti domu. Zatepľovať môžete tieto časti domu:

 • zateplenie šikmej strechy – nad krokvami
 • zateplenie šikmej strechy – medzi krokvami
 • zateplenie plochej strechy
 • zelená – vegetačná strecha
 • odvetraná fasáda
 • kontaktná fasáda
 • zateplenie sokla
 • zateplenie sokla na teréne
 • zateplenie stropu pod nevykurovaným priestorom
 • zateplenie stropu medzi miestnosťami

Zateplenie šikmej strechy – medzi krokvami

Tradičným systémom zatepľovania šikmých striech je medzi a podkrovný systém, ktorý pozostáva z medzikrokvového zateplenia a niekoľkovrstvového podkrokvového zateplenia sklenou vlnou. Tento systém kladie väčšie nároky na vnútorný priestor. Do tohto systému je možné zabudovať aj integrované pasívne vykurovanie/chladenie v prípade požiadaviek a zároveň vytvára aj súvislý sadrokartónový podhľad. Pri použití minerálnej izolácie zo sklenej vlny ISOVER UNIROL PROFI, ktorý zakúpite u nás v STOVE,  by ste dosiahli cieľovú hodnotu s hrúbkou minimálne 33cm. Pri iných typoch izolácie bude potrebná hrúbka 36cm – 38cm a to je presne to, čo bolo spomenuté vyššie, že rôzne druhy izolácie potrebujú rôzne hrúbky. Preto dobre zvážte výber izolácie a nehľaďte tak na najnižšiu obstarávaciu cenu. Nie vždy to bude pre vás prínosom.

Izolácia ako ochrana pred hlukom

Počas týchto chladných mesiacov si môžete upraviť aj akustiku vo vašom novom dome, aby ste sa vyhli neželanému hluku z podláh, priečok, stien a podhľadov. Na tlmenie hluku sa najviac osvedčili izolácie zo sklených a kamenných vlákien. K útlmu krokového zvuku z podláh sú vhodné aj špeciálne elastifikované podlahové polystyrény.

Tu sa natíska aj otázka, ktorý izolant je lepší – minerálna vlna či polystyrén? Na toto však nie je jednoznačná odpoveď. V prospech polystyrénu hovoria výborné tepelno-izolačné vlastnosti a lepšia cena. Hovoríme tu o EPS – expandovanom – sivom polystyréne. Benefitom minerálnej vlny je jej nízky difúzny odpor a jej požiarna odolnosť, ktorá je priam žiadúca pri vyšších stavbách, kedy sa musia používať výhradne nehorľavé materiály, teda izolanty z minerálnej vlny.
Pri zatepľovaní podláh je potrebné brať do úvahy aj to, aký druh podlahy idete zatepľovať. Či to bude ľahká alebo ťažká plávajúca podlaha. Ľahká plávajúca podlaha je najčastejšie zložená zo sádrovláknitých podláh a jedná sa o tzv. suchú montáž. Ťažké podlahy sú zväčša betónové s výstuhou. Do oboch typoch podláh sa odporúča iný typ izolácie, no doporučené minimum je 40mm. Čo sa týka povrchovej úpravy izolantov, tak v oboch prípadoch a teda aj pri použití minerálnej vlny, aj polystyrénu je možné lepiť obklad, avšak pre zachovanie kvality je potrebné používať certifikované systémové riešenia, o ktorých vás radi poinformujú naši predajcovia v STOVE, v oddelení stavebnín.

Na izoláciu priečok sa najčastejšie používajú minerálne izolácie, ktorých hrúbka je 80 a 100mm. Platí, že čím väčšia hrúbka, tým lepšie, avšak záleží aj na tom, aké akustické a protipožiarne parametre chcete dosiahnuť. Priečky sa izolujú hlavne z niekoľkých dôvodov, a to:

 • akustická izolácia
 • izolácia od prostredia – neobývaná časť, povala, garáž
 • krytie vedenia elektroinštalácií
 • rekonštrukcia priestorov
 • dosiahnutie komfortnej teplotnej klímy vnútorného prostredia
 • zníženie tepelných únikov
 • zvýšenie požiarnej bezpečnosti

Minerálna vlna má vysokú pohltivosť zvuku a preto je veľmi vhodná na akustiku podhľadu. Čo významne vplýva na zlepšenie vzduchovej nepriezvučnosti pôvodných konštrukcií. Tiež výrazne zlepšuje protipožiarnu odolnosť podhľadu. Na krokovú nepriezvučnosť však veľký vplyv nemajú. Pri výbere tepelných izolácií sa môžete stretnúť aj s izoláciou s polepom – kašírom, čo je netkaná textília. Tá nemá významný vplyv na kvalitu izolácie, je to len o tom, že s takou izoláciou sa lepšie pracuje. Zateplenie pochôdznych povál sa skladá z minerálnej vlny, parozábrany, a ako pochôdzna vrstva sa používa OSB doska. Tým sa minimalizujú tepelné mosty, dochádza k minimálnemu zaťaženiu stropu. Montáž je jednoduchá, rýchla a je zaručená vysoká bezpečnosť a funkčnosť systému.

Pár dobrých rád na záver

Izoláciu, ktorú budete dávať medzi krokvy, nie je vhodné rezať v pozdĺžnom smere. Vďaka orientácií vláken v smere rolovania balíkov sa odporúča rezať priečne, pretože takto narezané pásy pôsobia ako pružina a navyše, nevzniká vám takmer žiaden odpad.

Pre zateplenie je možné použiť aj dosky alebo rolky izolácie s orientáciou vlákna kolmo. Tie sú výrazne pevnejšie v ťahu, majú nižšiu hmotnosť a nižšiu cenu, avšak majú aj nižšiu tepelnú účinnosť približne o 10% a sú náchylné k bodovému poškodeniu.

Výhodou sklenej a kamennej vlny je jej nehorľavosť – vyrábajú sa tavením.  Sklená vlna sa vyrába z recyklovaného skla, kamenná z čadiča. Teplota ich použitia je do 200  oC, avšak izolácie z kamenného vlákna v prípade požiaru odolávajú vyšším teplotám.

Tešíme sa na vašu návštevu v STOVE

ZDROJE: www.isover.sk

FOTO: www.freepik.com