Dotácia na obnovu rodinného domu?

Dotácia na obnovu rodinného domu?
4. novembra 2021 Andrea Macekova

Vedeli ste, že je tu možnosť požiadať o dotáciu na obnovu Vášho rodinného domu? Ak nie, tak si prečítajte s nami týchto pár riadkov.

Na Slovensku v rámci bytového fondu rodinné domy tvoria takmer polovicu, čo je približne jeden milión nehnuteľnosti. Nezrekonštruované rodinné domy majú za následok vysoké faktúry za energie pre ich majiteľov, ba ani klíme to nepomáha, keďže veľké množstvo energií súvisí s vysokým podielom na produkcii skleníkových plynov. Okrem toho staré domy sú často vykurované neekologickými kotlami alebo pecami na tuhé palivo – drevo alebo uhlie, no niekedy sa páli žiaľ aj odpad, a z komínov stúpajúci mikroskopický prach sa usádza v ľudských orgánoch čo môže spôsobovať alergie, pľúcne ochorenia a rakovinu.

Dotácia pre 40 – tisíc domov

Komplexnú rekonštrukciu na dosiahnutie energetickej efektívnosti potrebuje odhadom polovica domov, no ročne sa zrekonštruuje len okolo 1400. Preto plán obnovy rodinných domov vyčlenil na dotáciu pol miliardy eur, ktoré by mali pokryť rekonštrukciu až 40-tisíc domov. Jedná sa o jeden z najväčších investičných projektov, ktorý je zároveň súčasťou boja s klimatickou krízou. Je to dôkaz toho, že investície do znižovania emisií skleníkových plynov sa vracajú v podobe nižších účtov za energie a lepšieho zdravia.

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)

Projekt, ktorého cieľom je znížiť energetickú náročnosť domov o 30 % na Slovensku zastrešuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) a poskytne dotáciu v maximálnej výške 16 600 € prvým uchádzačom, ktorí splnia podmienky, ktoré v tejto chvíli zatiaľ nie sú ešte známe, avšak do konca tohto roka by mali byť zverejnené.

Projekt „Zelené domy“ bude zahŕňať celý komplex opatrení:

  • výmen okien
  • zateplenie
  • výmena zariadení na kúrenie a  ohrev teplej vody
  • zachytávanie dažďovej vody
  • zelené strechy
  • kompostovanie
  • inštalácia zariadení na uskladňovanie energie a tepla
  • digitálne riadenie spotreby

Bližšie k ľuďom

Štát prispeje polovicou oprávnených nákladov projektu a žiadateľom budú poskytnuté aj iné formy financovania. Všetky dôležité informácie budú zverejnené po definitívnom schválení Plánu obnovy vládou SR. Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) plánuje otvoriť 10 regionálnych kancelárií, ktoré budú napomáhať záujemcom so žiadosťou o dotáciu na obnovu rodinných domov. Pri výbere lokality sa bude zohľadňovať fakt, že tam budú chodiť aj ľudia z okolitých obcí. Osem kancelárií sa má zriadiť v krajských mestách a prvá by sa mala otvoriť už budúci rok.

Záujemcovia dostanú v regionálnych kanceláriách všetko potrebné. Budú tam zamestnanci, ktorí občanov prevedú procesom podania žiadosti o dotáciu, poskytnú odborné poradenstvo a pomôžu s administratívnymi vecami. Ak pôjde všetko podľa plánu, prvá regionálna kancelária by mohla byť otvorená minimálne mesiac pred spustením prvej výzvy čo je približne tretí kvartál rok 2022. Tieto kancelárie majú byť bližšie k ľuďom, keďže o dotáciu môžu žiadať aj starší ľudia, ktorí nie sú veľmi zdatní v online prostredí. Pre tých internetovo šikovnejších bude k dispozícií online portál, kde je plne automatizovaný systém, ktorý dokáže spracovávať tisícky žiadostí.

Či už požiadate o dotáciu, alebo sa rozhodnete zatepľovať, vymieňať okná na základe vlastného rozhodnutia a financovania, u nás v STOVE nájdete kvalitné výrobky za rozumné ceny so skvelým poradenstvom. Budeme sa tešiť Vašej návšteve.

ZDROJE: https://www.sazp.sk/novinky/mzp-sr-predstavilo-zeleny-plan-obnovy-slovenska.html https://www.isover.sk/aktuality/ziskajte-kompletnu-obnovu-starsieho-domu-od-statu

FOTO: www.freepik.com