Škodcov za ďalších členov rodiny nechce nikto! Ako im zavrieť dvere?

Škodcov za ďalších členov rodiny nechce nikto! Ako im zavrieť dvere?
8. apríla 2018 Lenka Zummerova

Rastliny vo vašej záhrade nestačí len sadiť a zalievať. Aby ste si mohli pochutnať na zdravej úrode a aby vás tešil pohľad na krásne a vitálne rastliny, je potrebné ich mať v prvom rade zdravé. Niekedy však môže vaše úsilie prekaziť choroba, no v najčastejšom prípade škodcovia. Nie je ale vždy potrebné využívať chémiu.

Vyvarujte sa chýb hneď na začiatku

V porovnaní s ľudskými ochoreniami majú choroby rastlín jedno spoločné. Je ňou prevencia. Tá je základom každej imunity, preto je potrebné začať hneď na začiatku nákupom zdravých rastlín, udržiavaním záhrady v čistote a tiež pravidelnou kontrolou rastlín.

Pri nájdení rôznych škodcov prichádzajú ako prvé na pomoc chemické prípravky vo forme granulátov alebo postrekov. Niekedy je ale nutné riešiť problémy viac do hĺbky. Nerovnováhu medzi organizmami na záhrade si totiž často vytvárame sami nevhodnými zásahmi a zle zvolenou technikou pestovania. Škodcov sa dá okrem toho „vyhnať“ zo záhrady aj iným, omnoho šetrnejším spôsobom.

Teplo a svetlo ako základ imunity

Na rastlinách škodí veľké množstvo organizmov z najrôznejších skupín živočíšnej ríše, pričom poškodené môžu byť akékoľvek časti rastlín. Najpočetnejšou, najzávažnejšou a tiež najzložitejšou skupinou živočíšnych škodcov rastlín je hmyz. Proti hmyzu je treba v predstihu urobiť všetko, aby za krátke obdobie plodného života bola zelenina trvale zdravá, vitálna. To všetko tak, aby ste chemicky museli zasahovať len minimálne.

Rastlinám je na začiatok potrebné zabezpečiť čo možno najlepší priestor na rozkvet. Keďže sú zeleniny menšie ako stromy, nie je až taký problém aj náročnejším druhom vytvoriť optimálny malý priestor s  ideálnou klímou, napríklad v skleníku, fóliovníku či parenisku, a to neraz aj v klimaticky menej vhodnom období roka.

Dôležité je si uvedomiť, že okrem tepla, vody a výživy je najmä v okrajových ročných obdobiach málo svetla, čo sa týka intenzity a dĺžky osvetlenia, takže zeleniny síce rastú, ale sú menej odolné, vitálne a plodné, aj ich zrenie dlhšie trvá. Otázka osvetlenia je podstatná aj pri pestovaní zelenín na voľných plochách, preto ich pestujte vždy na plnom slnku, ktoré vám zaručí nielen dobrú a zdravú úrodu plnú vitamínov, ale aj dobrý zdravotný stav zelenín.

Zanedbať netreba vitamíny a vlhkosť

Na zvýšenie odolnosti zelenín sú dôležité aj tzv. rastlinné vitamíny, teda dostatok stopových prvkov v pôde, bez ktorých by množstvo metabolických enzýmov v rastlinách vôbec neexistovalo, a teda ani nefungovalo. Obecne platí, že nadbytok dusíka zvyšuje náchylnosť rastlín a naopak vhodná výživa draslíkom i fosforom zvyšuje odolnosť voči celému radu pôvodcov chorôb aj škodcom.

Na rýchly rast a bohatú plodnosť si väčšina zelenín žiada vzdušnú pôdu s bohatým obsahom organickej zložky, teda najmä obohateného kompostu. Toto všetko by však bolo málo, ak by zelenina nemala v pôde dostatok vlahy v pravidelných dávkach. Pôda však musí zostať aj dostatočne prevzdušnená a v žiadnom prípade nie premočená, lebo aj vzduch v pôde podporuje vitalitu, odolnosť a úrodnosť zelenín. Výskyt chorôb hubového a bakteriálneho pôvodu ovplyvňuje predovšetkým hustota porastu, takže na ňu tiež pozor.

Rastliny však treba okrem toho v záhone striedať. Nasledujúce roky tá istá zelenina na tej istej pôde totiž horšie rodí aj pri prihnojení, ale je i menej odolná a viac trpí chorobami a škodcami.

Aby pasce boli len na okrasu

Nemenej dôležitým faktorom je používanie kvalitných osív. Jedine zdravý rozmnožovací materiál, ktorý je garantovaný tzv. certifikovaným osivom, je predpokladom zdravých rastlín. Pozor si tiež treba dať na agrotechnické lehoty. Dôležité sú nielen správne termíny výsadby, ale i jednotlivých zásahov v priebehu vegetácie.

Ak sa predsa len vo vašej záhrade objavia škodcovia, no vy stále nebudete chcieť o chémii ani len počuť, pripravte sa na mechanické odstraňovanie škodlivých organizmov. Tie zahŕňajú radu opatrení, ako je napr. odstraňovanie napadaných rastlín či ich častí, ručný zber mandeliniek i húseníc, používanie lepiacich pásov, ochranné siete aj mechanické pasce.

So správnymi prevenčnými opatreniami tieto mechanizmy budete musieť využiť len málo. Nevýhodou biologickej ochrany rastlín je, že pri jednorazovom užití je účinok pomalší ako u preparátov chemických. Tešiť sa však môžete na omnoho zdravší, naturálny, voči prírode ochranný aj oveľa dlhodobejší výsledok.

Zdroj: Ing. Jaroslav Pížl, časopis Urob si sám 2/2018; Jaroslav Rod, publikácia Choroby a škudci na zahradě
Foto: shutterstock.com