Základom stavby sú poriadne základy. Poradíte si s nimi?

Základom stavby sú poriadne základy. Poradíte si s nimi?
14. apríla 2018 Lenka Zummerova

Oplývať dobrými základmi je veľmi dôležité. To platí vo všetkých oblastiach života, či už ide o znalosti i zručnosti, rôzne väzby aj vzťahy. Vonku sa nám už konečne oteplilo, mnohí z vás plánujú konečne začať stavať vlastný dom. Aj tu potrebujete značné základy. Hlavne pri stavaní základov sa bez nich nezaobídete.

Zvládnete to aj sami!

Ako je možné, že niektorí, aj keď neštudovali stavebníctvo, môžu vykonávať celú škálu stavebných prác, a pritom to urobiť naozaj dobre? A ako je možné, že dokážu sami zmajstrovať základy domu? Pretože sa pýtajú, čítajú a hlavne konajú! Tiež si uvedomili, že to nie je až také náročné.

Na začiatku je vždy potrebné dbať na to, aby vám vyhovovala lokalita pozemku. Následne, keď ste si istý pozemkom, môžete začať riešiť projekt a stavebné povolenie. Ak už aj to budete mať hotové, je čas začať. Prvou časťou vašej stavby sú základy. Tak sa do nich pustite!

Pred základmi poriadny základový prieskum

Každá stavba je niečím špecifická a vyžaduje si individuálny prístup, najmä pri zakladaní. To, čo má sused pod svojím domom, sa nemusí nachádzať na vedľajšom pozemku. Ak nie sú známe vlastnosti a zloženie podložia, nie je možné správne navrhnúť základovú konštrukciu.

Obvykle sú rodinné domy zakladané na základových pásoch alebo na základovej doske. V prípade nedostatočnej únosnosti základovej zeminy zvoľte založenie stavby na základovej doske, ktorá zaistí rovnomerné sadanie objektu, a tým eliminuje nebezpečie vzniku trhlín v murive. Výhodou základovej dosky je okrem toho aj tuhosť – dom možno založiť na menej únosnej pôde.

Avšak ešte než robotníci prvýkrát kopnú do hliny, musia mať istotu, že je pozemok perfektne pripravený. Polohu základov určite napríklad pomocou drevených líšt, no výhodnejšia je konštrukcia z motúzov. Pomôcť si však môžete pokojne vápnom. Nepodpivničené objekty sú zakladané do nezamŕzajúcej hĺbky, ktorá je v závislosti od druhu zeminy 80 až 100 cm. Šírka základov sa obvykle pohybuje v rozmedzí 30 až 50 cm, presný rozmer je daný geologickým prieskumom a stanovený v projektovej dokumentácii. Od výšky osadenia stavby závisí hĺbka základov, sklon kanalizácie, počet schodov do domu a podobne. Do výkopov sa kladú aj uzemňujúce časti bleskozvodov.

Doviesť si betón je dnes veľkou výhodou

Jamu treba zadebniť doskami a tiež dôkladne skontrolovať presnú polohu debnenia. Proti vlhkosti sa odporúča dať do jamy 15 cm hrubú drenážnu vrstvu zo zmesi štrku a piesku. Debniace dosky položte tak, aby neskôr slúžili ako výšková miera na dokončený betónový prvok a aby ste čerstvý betón nad nimi mohli pekne zarovnať. Pred zaliatím betónom ale treba ešte uložiť časti kanalizačných potrubí a iných vedení. Ich inštalácia spĺňa platné predpisy, súčasne je napríklad u kanalizácie nevyhnutné dbať na také uloženie, ktoré by v prípade poruchy nebolo príčinou podmáčania základov.

Predpokladom kvalitnej konštrukcie stavby je správna voľba betónu. Špecifikáciu, čiže popis betónu, tvorí 6 základných a niekoľko doplňujúcich technických parametrov, teda údajov o jeho odolnosti voči prostrediu, v ktorom má byť umiestnený. Úplná špecifikácia betónu je skôr záležitosťou odborníkov, avšak betón dnes už nie je nutné miešať na stavbe, podľa údajov v projekte si ho stačí objednať aj s dodávkou na stavbu v betonárke. Ušetrí to nielen čas, ale aj fyzickú námahu, ktorú je potrebné vynaložiť pri fúrikovaní vlastného betónu

Čo sa týka debnenia, tak to možno podľa konkrétnych poveternostných podmienok po vytvrdnutí odstrániť o jeden alebo dva dni. Základy však môžete úplne zaťažiť až po dlhšom čase tvrdnutia (niekoľko týždňov). Počas schnutia ich treba chrániť fóliou proti vplyvom počasia.

Pár užitočných rád na záver

Vyhĺbené škáry pre vyliatie základového pásu je potrebné najprv poriadne očistiť a zbaviť zrážkovej či podzemnej vody. Až potom môžete vyliať betón konkrétnej triedy.

Nepodceňujte tiež izoláciu základov (hydroizoláciu). Najčastejšie sa používajú asfaltové pásy (oxidované aj modifikované asfalty). Ak hrozí riziko tlakovej vody, používajú sa dve vrstvy týchto pásov. Pozor aj na odvádzanie dažďovej vody! Z hľadiska stability základov predstavuje táto voda jedno z najväčších rizík. Ak výkopy predsa zaleje dážď, vyčistite základovú škáru (dno výkopu), mala by byť bez zabahnenia, bez zaplavenia vodou a zásypov.

Pri zakladaní stavby sa okrem toho nesnažte za každú cenu ušetriť. Ochudobnené základy majú za následok poruchy stavby. So stavbou základov je treba začať čo najskôr po vyhĺbení základovej škáry, pričom zemina nesmie v žiadnom prípade odpadávať do betónu. Zemina okolo výkopu by nemala byť premrznutá, prudké ochladenie betónu po naliatí do výkopov by mohlo zastaviť proces tvrdnutia. Ešteže sa konečne oteplilo. Tak teda, veľa šťastia pri stavaní základov vysnívaného domu.

Zdroj: urobsisam.zoznam.sk, homebydleni.cz, ceskestavby.cz
Foto: shutterstock.com