Omietka je plášťom a vizitkou každej izby. Máte ju v poriadku?

Omietka je plášťom a vizitkou každej izby. Máte ju v poriadku?
12. marca 2018 Lenka Zummerova

Pri rekonštrukcii starých stien riešia všetci tú istú dilemu. Ako sa vysporiadať s omietkou, do ktorej sa poriadne zakúsil zub času? Alebo ste omietku porušili nepozornosťou? S týmto problémom sa dá vysporiadať efektívne, teda s minimálnymi nákladmi i úsilím. Postup vám prezradia odborníci zo stavebného oddelenia Stova Baumarket.

Len aby sa omietka nedrobila

Úplne prvým krokom je zistenie skutočného poškodenia pôvodnej omietky. Na to budete potrebovať jednu/dve rany obyčajného murárskeho kladivka. Ak je povrch na väčšine plochy poškodený a pri poklepe odpadáva, nezostáva nič iné, len omietku otriasť až na tehlu a následne stenu celú omietnuť. Keď ale zistíte, že na primárnej časti plochy máte dostatočne pevný podklad zo starej omietky, môžete prikročiť k omnoho efektívnejšej variante opravy.

Prasklinám sa diviť netreba

Poškodenia omietok môžu byť rôzne. Uvoľnená a opadaná omietka, diery po vylomených zápustkách a opadané rohy stien sú typickými vadami omietok, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú ich funkciu a tiež optický vzhľad.

Praskliny vznikajú pohybom nehnuteľnosti vplyvom gravitácie a rozťahovaním stavebných materiálov najmä vplyvom teplôt a vlhkosti. Paradoxom je, že praskliny vznikajú veľmi často na novostavbách i napriek tomu, že dodržia zásady omietania a použijú aj spevňovacie sieťky. Problémom je, že v dnešnej dobe sa domy stavajú veľmi rýchlo a podkladové materiály obsahujú veľa vlhkosti. Voľakedy sa domy stavali aj tri roky a zimné obdobie nečinnosti sa využívalo práve na dobré „sadnutie“ si stavby.

Ako najefektívnejšie odstrániť omietku?

Menší problém predstavuje uvoľnená omietka, ktorá len prilieha na murivo. Ťažšie to bude s tuhou omietkou, ktorá je spojená s murivom. V takomto prípade by ste mali zvážiť, či nebude lepším riešením prepracovanie existujúcej plochy novou vrstvou omietky. Výsledok bude rovnaký a ušetríte množstvo času.

Skôr než začnete odstraňovať omietku, odneste všetok nábytok z miestnosti. Predmety, ktoré nemôžete vyniesť von, dôkladne oblepte maliarskou fóliou a lepiacou páskou. Pri odstraňovaní omietky vzniká obrovské množstvo prachu, preto zakaždým použite ochrannú masku na ústa a ochranu očí. Ak je potrebné omietku odstrániť len na menšej ploche, môžete to pokojne urobiť klasickým kladivom a sekáčom. Ak už sa omietka pevne spojila s murivom, kladivo a sekáč vám nepomôžu. Vtedy na radu prichádza vŕtacie kladivo, fréza na omietku alebo brúska na betón.

So šľachtenou minerálnou omietkou budete spokojní

Pri opravách omietok existuje z hľadiska finálnej povrchovej úpravy niekoľko možností. V dnešnej dobe je možné nájsť omietky a omietkové zmesi pre každý typ muriva. Vnútorné omietky rozdeľujeme do troch základných skupín:

  • podľa použitých materiálov – cementové, vápenné, vápennocementové, sadrové, vápennosadrové, z plastov, špeciálne pod.
  • podľa počtu vrstiev – jednovrstvové, dvojvrstvové, viacvrstvové
  • podľa úpravy a opracovania povrchu – hladké, vyhladené, hrubé, škriabané, striekané pod.

Jednou z odporúčaných omietok je vytvorenie ryhovanej steny pomocou špeciálnej šľachtenej minerálnej omietkovej zmesi. K dispozícii sú tenkovrstvové zmesi, ktoré majú slúžiť ako vrchná omietka. Nielenže vytvoria na pohľad a na dotyk špecifický povrch, ale majú aj vodoodpudivú úpravu. Sú difúzne otvorené a použiteľné v interiéri a exteriéri, pretože po vytvrdnutí sú odolné proti mrazu, UV žiareniu a iným klimatickým vplyvom. Takže ich možno aplikovať na jadrové omietky či tepelnoizolačné systémy na fasádach, ale aj ako finálnu úpravu stien vo vnútri miestností.

Práve pri rekonštrukcii interiérov sa možno stretnúť s tým, že stará podkladová omietka, na ktorú sa natiahne ryhovaná vrstva, býva ukrytá napríklad pod tapetami. Pred aplikáciou takejto omietky treba podklad dobre pripraviť. Dôležité je bezo zvyšku odstrániť staré tapety a lepidlá. Treba skontrolovať, či je podkladová omietka (napríklad sadrová) dostatočne únosná.

A čo hrany stien? V rohoch sa omietky spevňujú rohovými lištami pripevnenými rýchlotvrdnúcou maltou. Slúžia ako ochrana pred nárazom. Nezabudnite, že pre úpravu nasiakavosti pôvodnej podkladovej vrstvy je potrebné na celú omietanú plochu valčekom rovnomerne naniesť penetračný náter.

Aby omietka už nepraskala!

Akými materiálmi opravíte vnútorné omietky, to závisí aj od toho, aký povrch omietky chcete mať. Predovšetkým, ak chcete použiť vápenné a silikátové farby, sú na tento účel spravidla nevhodné sadrové stierky. Ak použijete maltu, môžete v interiéroch používať vápennú alebo vápennocementovú maltu, a to buď ako hotovú, alebo svojpomocne namiešanú.

Aby ste v budúcnosti predišli ďalšiemu praskanie starej omietky, potiahnite ju spevňovacou sieťkou, teda armovacou. Vystužte ňou najmä exponované miesta ako sú napojenia priečok, stien a stropov, drážky elektroinštalačných a sanitárnych rozvodov, rohy okenných a dverových otvorov, prekrytie dilatačných škár pod omietkou a podobne. Na takto pripravený povrch potom môžete natiahnuť omietku.

Zdroj: rekonstruujeme.cz, akostavat.com, asb.sk, obi.sk, svet-bydleni.cz
Foto: shutterstock.com