Snehu síce niet, len aby ste ho ešte nemali v obývačke!

Snehu síce niet, len aby ste ho ešte nemali v obývačke!
15. januára 2018 Lenka Zummerova

Neznamená, že keď pravá zima túto sezónu ešte naplno neukázalo svoje „čaro“, že sa nedostaví. Keď dorazí, zvykne sa držať do marca či apríla. Patálie zažívame predovšetkým s ťažkým snehom, ktorý sa tak rád udržiava na strechách našich domov. Čo tak byť na túto situáciu dopredu pripravení?

Pekný, no často zákerný

Kubík čerstvého snehu váži asi 100 kg, starý mokrý sneh je dokonca 3-krát ťažší. Ak uvážime, že liter vody váži jeden kilogram, vychádza nám, že nebezpečenstvo pre strechy budov nastáva, už keď napadne viac ako pol metra snehovej pokrývky. Zaťaženie vplyvom váhy snehu v zime na Slovensku pritom dosahuje na väčšine územia hodnoty nad 100 kg/m2. V horských oblastiach sú bežné hodnoty zaťaženia 200 kg/m2. Vo vysokohorských polohách sú tieto hodnoty dokonca vyššie ako 600 kg/m2.

Za väčšinu škôd môže najviac topenia snehovej vrstvy a jej zosuv zo strechy, kedy dochádza k poškodeniu odkvapov, ríms, klampiarskych prvkov, aj strešnej krytiny. Nánosy snehu je nutné zavčas zo stavieb odstraňovať. Najlepšou ochranou je samozrejme prevencia, teda protisnehová ochrana. Hmotnosť jednotlivých strešných krytín je potrebné vnímať vždy v súvislosti s celou strešnou skladbou a aj s klimatickým zaťažením. Posudzovať len hmotnosť samotnej krytiny je zavádzajúce.

Takto to strecha vydrží

Ako konkrétne sa teda brániť, aby nám sneh prinášal len radosť a nie starosť? Základ je v samotnom riešení strechy, v jej spáde a výbere vhodnej strešnej krytiny, ktorú je vhodné doplniť o patričné bezpečnostné prvky. Na tento problém by sa, samozrejme, malo myslieť už v projekte. Projektant by mal navrhnúť takú protisnehovú ochranu, ktorá zodpovedá klíme v danej lokalite.

Podľa statikov by v období intenzívneho sneženia mali spozornieť všetci tí, ktorí zistia, že aktuálna váha snehovej pokrývky presahuje 50 kg na meter štvorcový. Zistíte to jednoducho. Napríklad tak, že si na streche alebo terase vyznačíte štvorec o rozmere meter na meter, sneh zoškrabnete, naložíte do vreca a zvážite.

Viete, kde bývate?

Do 400 m.n.m. protisnehovú ochranu netreba. V oblastiach medzi 600 a 900 m.n.m. je potrebné inštalovať špeciálne zachytávače a rozrážače snehu. Vo vysokohorských záťažových oblastiach sa, ako určujú stavebné normy, musia na okraj strechy namontovať účinnejšie ochrany v podobe doskových alebo rúrkových zábran.


V prípade, že vrstva snehu na vašej streche bude vyššia ako vrstva snehu zodpovedajúca normovému zaťaženie vo vašej oblasti zaťaženia snehom, odporúčame začať sneh zo strechy odhadzovať. Zo striech odstraňujte sneh symetricky z oboch strešných plôch – najlepšie súčasne!

Na značke (ne)záleží

Strechy sa navrhujú s rôznou nosnosťou podľa regiónu. Republika je rozdelená na niekoľko snehových pásiem a konštruktér je povinný počítať s lokalitou, kde sa bude stavať. Čím je väčšia pravdepodobnosť snehovej záťaže, tým musí byť konštrukcia strechy pevnejšia.

Už aj naši predkovia dobre vedeli, prečo v horských oblastiach stavajú strechy napríklad s veľkým sklonom. Dnes sa už často tieto zvyky nedodržiavajú, preto sneh zo striech nezošmykuje a môže konštrukciu strechy poškodiť. V takomto prípade vám nepomôže ani kvalitná strecha, akou je napríklad strešná krytina značky Tondach. Tá oproti iným krytinám síce oplýva množstvom výhod, v prípade zlej konštrukcie sklonu či iných nedostatkov budete aj tak musieť lietať po streche s lopatou. Ak ale dodržíte pár základných pravidiel, môže byť ktorákoľvek ochrana strešnou krytinou pôžitkom.

Zdroj: krytiny-strechy.cz, asb.sk, hobby.idnes.cz, tondach.sk
Foto: shutterstock.com